[Lyrics] Waiting For Yesterday - David Archuleta

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You and me, all alone, girl
What's going on?
Would you tell me what's wrong?
It's like you're locked up in your own world.
Oh, with nothin' to say.

You keep me guessing,
But I see in your eyes.
He made your promises,
But gave you lies.
You're shutting down
Because you're so sure,
That I'll be another mistake.

I know that he left you in pieces.
You know that I won't be that way.
I'm not gonna treat you like he did.
Oh, Whatever it takes.
You think history is repeated.
You keep on pushing me away.
Oh, but nothing's gonna change.
Waiting for yesterday.

Is it worthy any longer?
So scared of falling again.
Yesterday can make it stronger.
So why do you feel alone?
You know I love you better
Than he ever did.
And this could be, all you ever needed.
Hold onto me and just remember.
Oh, no. Never let go!

I know that he left you in pieces.
You know that I won't be that way.
I'm not gonna treat you like he did.
Oh, Whatever it takes.
You think history is repeated.
You keep on wishing me away.
Oh, but nothing's gonna change.
Waiting for yesterday.

I'm the one for you tonight.
I'm the one for you forever.
If it takes a little time,
Whatever it takes, whatever it takes.
I'm the one for you tonight,
I'm the one for you forever.
If it takes a little time.
Whatever it takes, whatever it takes.

I know that he left you in pieces.
You know that I won't be that way.
I'm not gonna treat you like he did.
Oh, Whatever it takes.
You think history is repeated.
You keep on wishing me away.
Oh, but nothing's gonna change.
Waiting for yesterday.

I know that he left you in pieces.
You know that I won't be that way.
I'm not gonna treat you like he did.
Oh, Whatever it takes.
You think history is repeated.
You keep on wishing me away.
Oh, but nothing's gonna change.
Waiting for yesterday.
Em và anh chỉ một mình.
Chuyện gì đang xảy ra?
Em sẽ cho anh biết chuyện gì chứ?
Cứ như em đang giấu mình trong thế giới của em.
Oh, và chẳng có gì để nói.

Em cứ làm anh phải đoán.
Nhưng anh nhìn thấy trong mắt em.
Hắn ta đã hứa với em,
Nhưng lại đưa em sự giả dối.
Em đang câm lặng.
Bởi em chắc chắn,
Rằng anh sẽ là một lỗi lầm khác.

Anh biết hằn đã bỏ rơi em thành từng mảnh.
Em biết anh sẽ không như thế.
Anh sẽ không đối xử với em như hắn đã từng.
Oh, dẫu có ra sao đi nữa
Em nghĩ lịch sử sẽ lặp lại.
Em cứ tiếp tục đẩy anh đi.
Oh, nhưng không có gì sẽ thay đổi.
Chờ đợi ngày hôm qua.

Nó có còn đáng giá nữa không?
Thật sợ hãi hay sụp đổ lần nữa.
Ngày hôm qua có thể làm nó mạnh mẽ hơn.
Vậy sao em lại thấy cô đơn?
Em biết rằng tôi yêu em nhiều hơn hắn đã yêu.
Và nó có thể, là mọi thứ em cần.
Giữ lấy anh và hãy nhớ lấy.
Oh, không. Đừng bao giớ bỏ ra!!!

Anh biết hằn đã bỏ rơi em thành từng mảnh.
Em biết anh sẽ không như thế.
Anh sẽ không đối xử với em như hắn đã từng.
Oh, dẫu có ra sao đi nữa
Em nghĩ lịch sử sẽ lặp lại.
Em cứ tiếp tục đẩy anh đi.
Oh, nhưng không có gì sẽ thay đổi.
Chờ đợi ngày hôm qua.

Anh là nguời dành cho em đêm nay.
Anh là nguời dành cho em mãi mãi.
Nếu như nó mất một ít thời gian.
Dẫu có ra sao đi nữa, dẫu có ra sao đi nữa
Anh là nguời dành cho em đêm nay.
Anh là nguời dành cho em mãi mãi.
Nếu như nó mất một ít thời gian.
Dẫu có ra sao đi nữa, dẫu có ra sao đi nữa

Anh biết hằn đã bỏ rơi em thành từng mảnh.
Em biết anh sẽ không như thế.
Anh sẽ không đối xử với em như hắn đã từng.
Oh, dẫu có ra sao đi nữa
Em nghĩ lịch sử sẽ lặp lại.
Em cứ tiếp tục đẩy anh đi.
Oh, nhưng không có gì sẽ thay đổi.
Chờ đợi ngày hôm qua.

Anh biết hằn đã bỏ rơi em thành từng mảnh.
Em biết anh sẽ không như thế.
Anh sẽ không đối xử với em như hắn đã từng.
Oh, dẫu có ra sao đi nữa
Em nghĩ lịch sử sẽ lặp lại.
Em cứ tiếp tục đẩy anh đi.
Oh, nhưng không có gì sẽ thay đổi.
Chờ đợi ngày hôm qua.

 

×
Quay lại
Top