[Lyrics] Coming for you - JoJo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Ooh for you (for you)

I had a change of heart
But don't know where to start
What I'm about to say may surpise you
But now I see it clear
Life ain't always fair
Oohh

What can you do?
When you don't want to hurt him
Cause you don't deserve him
And there's no other way
Yeah yeah yeah yeah

I'm breaking down
I just can't take it any more
Oh no I won't let you go

You know I'm coming for you
No matter what its gonna take
I'm gotta make this move
You do what, that I choose
You know I'm coming for you
And I just can't go another day
Without you next to me
oh oh oh yeah


Don't know what to say
I guess I'll take the blame
Eventually it was bound to happen
I know you played you're part
I ain't trying to make it hard
But its the right thing to do
When you don't want to hurt him
Cause you don't deserve him
There's no other wayyyy


I'm breaking down
I just can't take it any more
Oh no I won't let you go
You know I'm coming for you
No matter what its gonna take
I'm gotta make this move
You do what, that I choose
You know I'm coming for you

And I just can't go another day
Without you next to me
oh oh oh yeah

Now that you know the truth
Just want to be with you
Can't hold back
This is real
Cause what we shared

Its undeniable
Don't want to hide no more
Here I am
And I'm coming for you

I'm breaking down
I just can't take it any more
Oh no I won't let you go
You know I'm coming for you

No matter what its gonna take
I'm gotta make this move
You do what, that I choose
You know I'm coming for you
And I just can't go another day
Without you next to me
oh oh oh yeah

I'm breaking down

I just can't take it any more
Oh no I won't let you go
You know I'm coming for you
For you
Cho em

Anh đã nhận ra sự thay đổi trong tim
Nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa

Những gì anh định nói sẽ làm em ngạc nhiên
Nhưng bây giờ anh hiểu rất rõ điều đó
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng
Oohh
Em có thể làm gì?
Khi mà em không muốn làm đau trái tim anh ấy
Bởi vì anh ấy không xứng với em
Và không có cách nào khác
Yeah Yeah yeah yeah


Anh đang thấy mình suy sụp
Anh không thể thấy nó một lần nữa
Oò, anh không thể đi
Em biết anh đang đến bên em
Cho dù bất cứ điều gì xảy ra
Anh sẽ làm thay đổi điều đó
Em biết những gì anh chọn lựa
Em biết anh đang đến bên em

Và không thể một ngày
Mà không có em bên cạnh anh
Oh oh oh yeah


Không biết nói điều gì
Anh biết anh sẽ gây ra lỗi lầm
Cuối cùng nó cũng đã xảy ra
Anh biết em thật là quan trọng

Anh không cố để làm nó trở nên khó khăn
Nhưng đó là điều anh phải làm
Khi em không muốn làm trái tim anh ấy đau
Bởi vì anh ấy không xứng đáng với em
Không có cách nào khác

Anh đang thấy mình suy sụp
Anh không thể thấy nó một lần nữa
Ồ, anh không thể đi

Em biết anh đang đến bên em
Cho dù bất cứ điều gì xảy ra
Anh sẽ thay đổi điều đó
Em biết những gì anh chọn lựa
Em biết anh đang đến bên em
Và không thể một ngày
Mà không có em bên cạnh anh
Oh oh oh yeah


Bây giờ em biết sự thật
Anh chỉ muốn bên em
Không thể xa rời
Đó là sự thực
Vì những gì mà chúng ta chia sẻ
Là không thể nào phủ nhận
Không muốn giấu thêm nữa
Anh ở đây
Anh đang đến bên em


Anh đang thấy mình suy sụp
Anh không thể thấy nó một lần nữa
Oò, anh không thể đi
Em biết anh đang đến bên em
Cho dù bất cứ điều gì xảy ra
Anh sẽ thay đổi điều đó
Em biết những gì mà anh chọn lựa
Em biết anh đang đến bên em

Và không thể một ngày
Mà không có em bên cạnh anh
Oh oh oh yeah

Bây giờ em biết sự thật
Anh chỉ muốn bên em
Không thể xa rời
Đó là sự thực
Vì những gì mà chúng ta chia sẻ

Là không thể nào phủ nhận
Không muốn giấu thêm nữa
Anh ở đây
Anh đang đến bên em

Anh đang thấy mình suy sụp
Anh không thể thấy nó một lần nữa
Oò, anh không thể đi
Em biết anh đang đến bên em

Cho dù bất cứ điều gì xảy ra
Anh sẽ thay đổi điều này
Em biết những điều anh chọn lựa
Em biết anh đang đến bên em
Và không thể một ngày
Mà không có em bên cạnh anh
Oh oh oh yeah

Anh đang thấy mình suy sụp

Anh không thể thấy điều đó thêm lần nào nữa
Ồ, anh không thể bước đi
Em biết anh đang đến bên em
Vì em


 
×
Quay lại
Top