[Lyrics] What Took You So Long - Emma Bunton

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
What Took You So Long

Yeah, yeah, yeah.
Verse 1:
Oh, talk to me, can't you see
I'll help you work things out.
Oh, don't wanna be your enemy
And I don't want to scream and shout.

'Cos, baby, I believe in honesty
And then be strong and true.
I shouldn't have to say now, baby,
That I believe in you.

Chorus:
What took you so long?
What took you all night?
What took you forever to see I'm right?
You know, I treat you so good
I make you feel fine.
You know, I'll never give it up this time.
Oh, no, no.

Verse 2:
Oh, you touched my heart right from the start,
You didn't know what to say.
But, honey, I understand
When you take my hand everything's OK.

'Cos, baby, I believe reality,
It's never far away.
I've had enough, so listen, baby,
I've got something to say.

Chorus:
What took you so long?
What took you all night?
What took you forever to see I'm right?
You know, I treat you so good;
I make you feel fine.
You know, I'll never give it up this time.

What took you so long? (What took you so long?)
What took you all night? (What took you all night?)
What took you forever to see I'm right?
You know, I treat you so good; (I treat you so good)
I make you feel fine. (I make you feel fine)
You know, I'll never give it up this time.
Oh, no, no.

Baby, I believe in honesty
And then be strong and true.
I shouldn't have to say now, baby,
That I believe in you.

What took you so long?
What took you all night?
What took you forever to see I'm right?
You know, I treat you so good;
I make you feel fine.
You know, I'll never give it up this time.

What took you so long? (What took you so long?)
What took you all night? (What took you all night?)
What took you forever to see I'm right?
You know, I treat you so good (I treat you so good)
I make you feel fine. (I make you feel fine)
You know, I'll never give it up this time. x2

Oh, no, no.

Yeah, yeah, yeah
Verse 1:
Oh, nói vớI em, anh không thể thấy
Em sẽ giúp cho anh thoát khỏI những việc ấy
Oh, đừng xem anh ta như kẻ thù
Và em sẽ không la và hét.

Vì ,baby, em tin sự trung thực
Và trong đó có sự mạnh mẽ và thẳng thắn
Em không muốn nói ngay,baby,
Em tin ở anh.

Chorus:
Anh làm gì mà lâu thế?
Anh làm gì suốt mấy đêm qua?
Anh có muốn nhìn thấy em suốt đờI này không?
Anh có biết, em sẽ chiêu đãi anh thật tốt
Em sẽ làm cho anh cảm thấy sung sướng
Anh có biết, em sẽ không giữ lạI những phút giây ấy
Oh, no,no

Verse 2:
Oh, anh có cảm thấy trái tim em đang đập không
Anh không thể nói được điều ấy
Nhưng, honey, em hiểu
Khi anh chạm vào tay em mọI thứ đều OK

Vì, baby, em tin sự thật
Nó không xa
Em có đủ, để nghe,baby.
Em nghe mọI điều anh nói.

Chorus:
Anh làm gì mà lâu thế?
Anh làm gì suốt mấy đêm qua?
Anh có muốn nhìn thấy em suốt đờI này không?
Anh có biết, em sẽ chiêu đãi anh thật tốt
Em sẽ làm cho anh cảm thấy sung sướng
Anh có biết, em sẽ không giữ lạI những phút giây ấy
Oh, no,no. x2


Vì ,baby, em tin sự trung thực
Và trong đó có sự mạnh mẽ và thẳng thắn
Em không muốn nói ngay,baby,
Em tin ở anh.


Chorus:
Anh làm gì mà lâu thế?(Anh làm gì mà lâu thế?)
Anh làm gì suốt mấy đêm qua?(Anh làm gì suốt mấy đêm qua?)
Anh có muốn nhìn thấy em suốt đờI này không?
Anh có biết, em sẽ chiêu đãi anh thật tốt(em sẽ chiêu đãi anh thật tốt)
Em sẽ làm cho anh cảm thấy sung sướng(Em sẽ làm cho anh cảm thấy sung sướng)
Anh có biết, em sẽ không giữ lạI những phút giây ấy
Oh, no,no. x2
 
×
Quay lại
Top