1. Remii.Highway

  Remii.Highway Thành viên mới

  Lời dịch | Come Holy Spirit - Martin Smith | Thánh Linh ƠI Xin Hãy Đến | Nhạc Cơ Đốc

  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


  Lời dịch :

  [Điệp khúc]
  Xin hãy đến Đức Thánh Linh
  Dẫy đầy chúng con
  Đốt cháy như ngọn lửa
  Ngọn lửa sự sống của tình yêu

  [Câu 1]
  Chúng con đang quỳ xuống, Chúa ơi
  Xin cho chúng con thấy vinh quang của Ngài, ôi Cha
  Chúng con quỳ xuống, khóc mong Thiên đàng đến đất này

  [Điệp khúc]
  Xin hãy đến Đức Thánh Linh
  Dẫy đầy chúng con
  Đốt cháy như ngọn lửa
  Ngọn lửa sự sống của tình yêu

  [Câu 2]
  Chúng con đang quỳ xuống, Chúa ơi
  Xin cho chúng con thấy vinh quang của Ngài, ôi Cha
  Chúng con quỳ xuống, khóc mong Thiên đàng đến đất này
  Chúng con đang quỳ xuống, Chúa ơi
  Xin cho chúng con thấy vinh quang của Ngài, ôi Cha
  Chúng con quỳ xuống, khóc mong Thiên đàng đến đất này

  [Đoạn đặc biệt]
  Lạy Chúa, ý muốn của Ngài được nên
  Chúa Jesus trong chúng ta, vương quốc của Ngài hiện đến
  Thánh Linh dẫn dắt chúng con hiệp một
  Ban lửa phục hưng lại cho Hội Thánh
  Lạy Chúa, ý muốn của Ngài được nên
  Chúa Jesus trong chúng ta, vương quốc của Ngài hiện đến
  Thánh Linh dẫn dắt chúng con hiệp một
  Ban lửa phục hưng lại cho Hội Thánh
  Lạy Chúa, ý muốn của Ngài được nên
  Chúa Jesus trong chúng ta, vương quốc của Ngài hiện đến
  Thánh Linh dẫn dắt chúng con hiệp một
  Ban lửa phục hưng lại cho Hội Thánh
  Lạy Chúa, ý muốn của Ngài được nên
  Chúa Jesus trong chúng ta, vương quốc của Ngài hiện đến
  Thánh Linh dẫn dắt chúng con hiệp một
  Ban lửa phục hưng lại cho Hội Thánh

  [Điệp khúc 2]
  Xin hãy đến Đức Thánh Linh
  Dẫy đầy chúng con
  Đốt cháy như ngọn lửa
  Ngọn lửa sự sống của tình yêu
  Xin hãy đến Đức Thánh Linh
  Dẫy đầy chúng con
  Đốt cháy như ngọn lửa
  Ngọn lửa sự sống của tình yêu

  Ngọn lửa sự sống của tình yêu
  Ngọn lửa sự sống của tình yêu
  -----
  [Chorus]
  Come, Holy Spirit
  Fall on us
  Burn like a fire
  Living flame of love

  [Verse 1]
  We're on our knees, holy God
  Show us Your glory, oh God
  We're on our knees, crying for Heaven to come to Earth

  [Chorus]
  Come, Holy Spirit
  Fall on us
  Burn like a fire
  Living flame of love

  [Verse 2]
  We're on our knees, holy God
  Show us Your glory, oh God
  We're on our knees, crying for Heaven to come to Earth
  We're on our knees, holy God
  Show us Your glory, oh God
  We're on our knees, crying for Heaven to come to Earth

  [Bridge]
  Father God, Your will be done
  Christ in us, Your kingdom come
  Spirit lead us now as one
  Set Your Church on fire again
  Father God, Your will be done
  Christ in us, Your kingdom come
  Spirit lead us now as one
  Set Your Church on fire again
  Father God, Your will be done
  Christ in us, Your kingdom come
  Spirit lead us now as one
  Set Your Church on fire again
  Father God, Your will be done
  Christ in us, Your kingdom come
  Spirit lead us now as one
  Set Your Church on fire again

  [Chorus 2]
  Come, Holy Spirit
  Fall on us
  Burn like a fire
  Living flame of love
  Come, Holy Spirit
  Fall on us
  Burn like a fire
  Living flame of love

  [Outro]
  Living flame of love
  Living flame of love
  ----------
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Lời dịch Holy Diễn đàn Date
Lời Dịch - Holy Water - Edguy Bài hát hay 28/10/2011
Lời Dịch - Men Buy The Drinks (Girls Call The Shots) - Steve Holy Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - Holy Virgin - Groove Coverage Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - Holy Thunderforce - Rhapsody Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - Lord Of Nightmares - Holy Knights Bài hát hay 25/10/2011
Lời Dịch - Good Morning Beautiful - Steve Holy Bài hát hay 23/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP