[Lyrics] All To Us - Chris Tomlin

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Verse 1
Precious cornerstone, sure foundation
You are faithful to the end
We are waiting, on You, Jesus
We believe You're all to us

Chorus
Let the glory of Your name be the passion of the Church
Let the righteousness of God be a holy flame that burns
Let the saving love of Christ be the measure of our lives
We believe You're all to us

Verse 2
Only Son of God sent from Heaven
Hope and mercy at the cross
You are everything, You're the Promise
Jesus, You are all to us

Bridge
You're all to us
You're all to us
You're all to us
Yes, You are

Verse 3
When this passing world is over
We will see You face to face
And forever we will worship
Jesus, You are all to us
Đoạn 1:
Là nền tảng quý báu,nền móng vững chắc
Người luôn thủy chung đến cùng
Chúng con đang mong đợi, nơi Chúa, Giê-su
Chúng con tin rằng Chúa là tất cả đối với chúng con.

ĐK:
Hãy để cho danh Chúa là niềm đam mê của Giáo Hội
Hãy để sự công bình của Thiên Chúa là một ngọn lửa thiêng rực cháy
Hãy để tình yêu cứu độ của Chúa là thước đo cho đời sống chúng con
Chúng con tin rằng Chúa là tất cả đối với chúng con.

Đoạn 2
Chỉ dòng dõi của chúa được gửi tới từ Thiên Đàng
Hy vọng và lòng từ bi đặt nơi Thánh Giá
Chúa là tất cả, Chúa là lời hứa hẹn
Giê-su, Chúa là tất cả đối với chúng con.

Xướng:
Chúa là tất cả đối với chúng con
Chúa là tất cả đối với chúng con
Chúa là tất cả đối với chúng con
Vâng, Chúa là

Đoạn 3:
Khi thế giới này chóng qua này kết thúc
Chúng con sẽ thấy Chúa đối diện
Và mãi mãi, chúng con sẽ tôn thờ
Giê-su, Chúa là tất cả đối với chúng con.

 
×
Top Bottom