[Lyrics] Spotlight - MuteMath -

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ahhhhh aaaaahhh (2x)

You got a whole lot left to say now
You knocked all your wind out
You just tried too hard and you froze
I know I know

What do you say? (2x)

Just take the fall
You’re one of us
The spotlight is on
Ahhhhh aaaaahhh (2x)

Oh the spotlight is on

Ahhhhh aaaaahhh (2x)

You know the one thing you’re fighting to hold
Will be the one thing you’ve got to let go
And when you feel the wall cannot be burned
You’re gonna die to try what can’t be done
Gonna stay stay out but you don’t care
Now is there nothing like the inside of you anywhere

Oh just take the fall
You’re one of us
The spotlight is on

Ahhhhh aaaaahhh (2x)
Oh the spotlight is on
Ahhhhh aaaaahhh (2x)
Yeah it’s on

Because everyone would rather watch you fall (All and each other)
And we all are, yeah (All and each other)
And we all are, yeah (All and each other)
Just take a fall
You’re one of us

The spotlight is on!!
Ahhhhh aaaaahhh (2x)
Oh the spotlight is on!!
(Just take the fall)
Now you’re one of us
Now you’re, (oh) now you’re, (oh) now you’re, (oh) now you’re one of us
Now you’re, (oh) now you’re, (oh) now you’re one of us
Oh the spotlight is on
Ahhhhh aaaaahhh (2x)

Ahhhhh aaaaahhh (2x)

Em còn có nhiều điều để nói lắm
Em đã hạ gục tất cả những ngọn gió rồi
Em chỉ cố sức quá nhiều và em đóng băng
Anh biết, anh biết mà

Em nói cái gì? (2x)

Chỉ cần chấp nhận gục ngã
Em là một trong chúng ta
Sự chú ý đã tập trung rồi
Ahhhhh aaaaahhh (2x)

Ánh đèn pha đã rọi vào

Ahhhhh aaaaahhh (2x)

Em biết một điều mà em đang chiến đấu để nắm giữ
Sẽ là điều mà em phải buông xuôi
Và khi em cảm nhận bức tường không thể bị thiêu rụi
Em sẽ chết vì cố gắng thực hiện những điều không thể
Sẽ phải chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng em không quan tâm
Giờ thì chẳng còn lại gì giống như những gì trong bản thân em

[Điệp khúc]

Vì mọi người thà là nhìn em gục ngã (tất cả, từng người một)
Và chúng ta đều thế
Và chúng ta đều thế
Chỉ cần chấp nhận gục ngã
Em là một trong số chúng ta

[Điệp khúc]

 
×
Top Bottom