Lời Dịch - About Memories - Billy Gilman

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Memories are a great gift
Memories are given to us by God
As a keepsake and a treasure
Memories allow us to call upon the past

Memories can teach us
About what things are good to repeat
Memories they warn us

About what things should never
Be allowed to happen again

Memories are a gift of the past
That we hold in the present
To create what can be a great future
Treasure and keep memories
For the sake of (x2)
For the sake of life

For the sake of (x2)
For the sake of life

Memories offer us opportunities
To laugh, or to cry
Memories offer us opportunities
To smile, or to reminisce

Memories can teach us
About what things are good to repeat

Memories they warn us
About what things should never
Be allowed to happen again

Memories are a gift of the past
That we hold in the present
To create what can be a great future
Treasure and keep memories
For the sake of (x2)

For the sake of life
For the sake of (x2)
For the sake of life

If we open our mind
Memories allow and offer
And help and support
And teach and warn about life

Memories can teach us

About what things are good to repeat
Memories they warn us
About what things should never
Be allowed to happen again


Memories are a gift of the past
That we hold in the present
To create what can be a great future
Treasure and keep memories

For the sake of (x2)
For the sake of life
For the sake of (x2)
For the sake of life
Những kỉ niệm là món quà vô giá
Chúa đã ban cho chúng ta những kỉ niệm
Như một kỉ vật và một điều quý giá

Những kỉ niệm cho ta gọi lại quá khứ

Những kỉ niệm có thể dạy cho ta
Về những điều tốt đẹp để ta nhắc lại
Những kỉ niệm nhắc nhở ta
Về những điều nên tránh
Không được phép mắc phải lần nữa

Những kỉ niệm là một món quà từ quá khứ
Mà ta giữ được ở hiên tại

Để tạo nên những điều làm nên một tương lai rộng mở
Điều quý giá và lưu giữ những kỉ niệm
Sẽ có ích cho
Sẽ giúp ích cho cuộc đời
Sẽ giúp ích cho
Sẽ giúp ích cho cuộc đời

Những kỉ niệm cho ta cơ hội
Để cười vang hay khóc

Những kỉ niệm cho ta cơ hội
Để mỉm cười, hay khắc ghi

Những kỉ niệm có thể dạy cho ta
Về những điều tốt đẹp để ta nhắc lại
Những kỉ niệm nhắc nhở ta
Về những điều nên tránh
Không bao giờ được phép mắc phải lần nữa

Những kỉ niệm là một món quà từ quá khứ

Mà ta giữ được ở hiên tại
Để tạo nên những điều làm nên một tương lai rộng mở
Điều quý giá và lưu giữ những kỉ niệm
Là có ích cho
Sẽ giúp ích cho cuộc đời
Sẽ giúp ích cho
Sẽ giúp ích cho cuộc đời

Nếu ta mở cửa tâm hồn

Kí ức sẽ đến và ban tặng
Để rồi nâng đỡ và nuôi dưỡng
Dạy dỗ và nhắc nhở ta về cuộc sống

Những kỉ niệm có thể dạy cho ta
Về những điều tốt đẹp cho ta nhắc lại
Những kỉ niệm nhắc nhở ta
Về những điều nên tránh
Không bao giờ được phép mắc phải lần nữa


Kí ức là một món quà từ quá khứ
Mà ta có được ở hiên tại
Để tạo nên những điều làm nên một tương lai rộng mở
Điều quý giá và lưu giữ những kỉ niệm
Sẽ có ích cho
Sẽ giúp ích cho cuộc đời
Sẽ giúp ích cho
Sẽ giúp ích cho cuộc đời


 
Top