[Lyrics] About A Girl - Sugarbabes

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Red One
Sugababes

Girls bring the fun of life, sugar like apple pie, let’s have a party-oh!
Let’s have a party-oh!
Let’s have a party-oh!

You think I’m sexy, huh?
I’m international, think you can make me fall?

What do you know? (What do you know)
I’m in my Louis Vuitton’s, fire like a bomb, and I’ll be ducking calls ’til I go home
(’Til I go home)

We like them lights (Yeah we love it)
Stars and stripes (L-L-love it)
All night (Yeah we love it)
I can see


You don’t know about a girl,
I’ll take over the world, and I’m gonna party like woah-oh-oh-oh-oh!

You don’t know about a girl,
the meaning of the word,
‘cos we just wanna party like woah-oh-oh-oh-oh!

So we gon’ take it oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!


So we gon’ take it oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!

The games you play, why can’t I play that way,
I’ll break your heart and then I’ll mend it up
(I’ll mend it up)
Shine like a disco ball,
your intuition calls,
but to me that ball is not enough

<a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.musicloversgroup.com" target="_blank" rel="nofollow">www.musicloversgroup.com</a>
(Not enough)
We like them lights (Yeah we love it)
Stars and stripes (L-L-love it)
All night (Yeah we love it)

I can see
You don’t know about a girl,
I’ll take over the world, and I’m gonna party like woah-oh-oh-oh-oh!

You don’t know about a girl,
the meaning of the word,
‘cos we just wanna party like woah-oh-oh-oh-oh!

So we gon’ take it oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
So we gon’ take it oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!

Girls bring the fun of life,

sugar like apple pie,
take a trip to paradise,
let’s have a party-oh!

Beauty like you never saw,
take your number never call,
bite the apple take your heart,
let’s have a party-oh!

Girls bring the fun of life,

sugar like apple pie,
take a trip to paradise,
let’s have a party-oh!

Beauty like you never saw,
take your number never call,
bite the apple take your heart,
let’s have a party-oh!

So we gon’ take it oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!

oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
So we gon’ take it oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!

You don’t know about a girl,
I’ll take over the world,
and I’m gonna party like woah-oh-oh-oh-oh!

You don’t know about a girl,
the meaning of the word,

‘cos we just wanna party like woah-oh-oh-oh-oh!

So we gon’ take it oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
So we gon’ take it oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!
Những cô nàng mang niềm vui cho cuộc đời, ngọt ngào như trái táo mận, cùng tiệc tùng nào!
Cùng tiệc tùng nào!

Cùng tiệc tùng nào!

Anh nghĩ em gợi tình chăng?
Em là vận động viên đấy, nghĩ có thể khiến em gục ngã được sao?
Anh biết được gì? (Anh biết được gì)
Em chìm đắm vào thứ trời trang sa xỉ, rực lửa như bom tấn, và em đang quạc như vịt đến tận nhà
Đến khi về nhà

Đôi ta như những ngọn đèn kia (Yeah we love it)
Vì tinh tú, những vân sọc (L-L-love it)

Xuyên màn đêm (Yeah we love it)
Em có thể thấy

Anh không hề hay về nàng ta
Em sẽ rời chốn trần gian, và tiệc tùng như thế woah-oh-oh-oh-oh!

Anh không hề hay về nàng ta
Ý nghĩa của ngôn từ,
Bởi ta chỉ cần tiệc tiệc tùng thôi woah-oh-oh-oh-oh!


Chúng ta hãy cùng tham gia oh-oh ha-ay-ah oh-oh
ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!

Chúng ta hãy cùng tham gia oh-oh ha-ay-ah oh-oh
ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!

Trò anh chơi, sao em lại chẳng thể chơi được
Em sẽ khiến con tim anh tan nát rồi chắp vá lại

(Em sẽ chắp lại nó)
Chói rọi như quả cầu ánh sáng
Trực giác anh cất gọi như thế,
Nhưng với em quả bóng kia vẫn chưa đủ
(Chưa đủ đâu)
Vì tinh tú, những vân sọc

Em có thể thấy
Anh không hề hay về nàng ta

Em sẽ rời chốn trần gian, và tiệc tùng như thế woah-oh-oh-oh-oh!
Anh không hề hay về nàng ta
Ý nghĩa của ngôn từ,
Bởi ta chỉ cần tiệc tiệc tùng thôi woah-oh-oh-oh-oh!

Những cô nàng mang niềm vui cho cuộc đời,
Ngọt ngào như trái táo mận,
Đi đến chốn thiên đàng
Cùng tiệc tùng nào!


Tuyệt vời như chưa bao giờ anh thấy
Giữ lấy số của mình đừng đánh mất đấy
Cắn miếng táo mê đắm tâm hồn anh
Cùng tiệc tùng nào!

Chúng ta hãy cùng tham gia oh-oh ha-ay-ah oh-oh
ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!


Anh không hề hay về nàng ta
Em sẽ rời chốn trần gian, và tiệc tùng như thế woah-oh-oh-oh-oh!

Anh không hề hay về nàng ta
Ý nghĩa của ngôn từ,
Bởi ta chỉ cần tiệc tiệc tùng thôi woah-oh-oh-oh-oh!

Chúng ta hãy cùng tham gia oh-oh ha-ay-ah oh-oh
ha-ay-oh!
oh-oh ha-ay-ah oh-oh ha-ay-oh!


 
×
Quay lại
Top