[Lyrics] Smoky Mountain Memories - David Archuleta

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You ought to go north somebody told us
Cause the air is filled with gold dust
And fortune falls like snow flakes in your hands
Now I don't recall who said it
But we'd lived so long on credit
And so we headed out to find our promised land

Just poor Smoky Mountains farm folk
With nothing more than high hopes
So we hitched our station wagon to a star
But our dreams all fell in on us
Cause there was no land of promise
Though it's a stuggle just keepin' sight of who you are

Oh and these northern nights are dreary
And my southern heart is weary
As I wonder how the old folks are back home
But I know that they all love me
And they're all thinking of me
The Smoky Mountains memories keep me strong

You know I've been thinkin' a whole lot lately
About what's been and what awaits me
It takes all I've got to give what life demands
You go insane if you give in to it
Life's a mill and I've been through it
I'm just thankful I'm creative with my hands

Oh and these northern nights they're dreary
And my southern eyes are teary
As I wonder how the old folks are back home
But I'll keep leanin' on my Jesus
He'll love and guide and lead us
The Smoky Mountains memories keep me strong

If I'll keep looking to the father
Keep our heads above the water
While the Smoky Mountains memories keep me strong


Bạn phải đi về phía bắc, một người đã nói với chúng ta như thế
Vì bầu không khí đong đầy bởi cát vàng
Và vận mệnh đổ xuống như những bông tuyết trong tay em
Lúc này anh không nhớ lại ai đã nói thế
Nhưng chúng ta đã sống rất lâu trong danh vọng
Và vì thế chúng ta bắt đầu đi tìm miền đất hứa của ta

Chỉ những nông trại nông thôn nghèo nàn trên dãy núi tỏa khói
Với không có gì nhiều hơn niềm hi vọng
Chúng ta đi nhờ trên chiếc xe liên hợp đến một ngôi sao
Nhưng nhưng giấc mơ của ta đều sụp đổ trước ta
Vì không có mảnh đất hứa nào cả
Dù đây là một cuộc đấu tranh, hãy gữ vững quan điểm về con người bạn

Oh, và những đêm ở miền bắc thật ảm đạm
Và những trái tim ở miền nam đang mỏi mệt
Khi anh tự hỏi làm sao những nông dân già quay về nhà
Nhưng anh biết rằng họ đều yêu mến mình
Và họ đều nghĩ về anh
Những kí ức trên dãy núi tỏa khói làm anh thêm mạnh mẽ

Em biết rằng mới đây anh đã suy nghĩ chu đáo
Về điều gì đã xảy ra và đang đợi anh
Nó lấy đi tất cả những điều cuộc sống đòi hỏi anh phải cho đi
Em sẽ điên mất nếu em tử bỏ nó
Cuộ sống là sự thủ thách và anh phải vượt qua
Anh chỉ biết ơn rằng anh có trí sáng tạo với chính đôi tay mình

Oh, và những đêm ở miền bắc thật ảm đạm
Và những trái tim ở miền nam đang mỏi mệt
Khi anh tự hỏi làm sao những nông dân già quay về nhà
Nhưng anh biết rằng họ đều yêu mến mình
Và họ đều nghĩ về anh
Những kí ức trên dãy núi tỏa khỏi làm anh thêm mạnh mẽ

Nếu anh kiếp tục nhìn xa hơn
Giữ đầu óc chúng ta trên nước
Trong khi những kí ức trên dãy núi tỏa khỏi làm anh thêm mạnh mẽ

 
×
Quay lại
Top