[Lyrics] Running - David Archuleta

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Words keep falling out of my pocket.
Running late, missed the train,
Everything is dropping.
Holding on to my heart,
And I rush out, almost forgot it.
I must admit it, I'm tired,
But I'm coming to you.
Don't know how far I've got,
But I don't care.

I'm not gonna stop running
'Cause without you,
I've got nothing
I know you're somewhere running
Straight to me
Don't stop running
Don't stop
Keep on running,
Don't stop.
Keep on running

Let's keep giving out,
Breaking down, I'm falling.
Head keeps telling me,
This can't be worth all of this.
Holding on to my heart,
feel the rush
I'm ready to run forever.
I'm holding it together,
'Cause I'm coming to you.
I don't know how far I've got,
But I don't care.

I'm not gonna stop running.
'Cause without you,
I've got nothing
I know you're somewhere running
Straight to me.
Don't stop running
Don't stop

I got my good shoes
I got my winning, girl, I'm focused
And I'm about to
navigate straight to you
And nothing's gonna stop me, girl
To keep me from coming
'Cause I got to have every
part of you forever

I'm running, I'm running
Keep running, I'm running.
Keep running, keep running

I'm not gonna stop running
'Cause without you,
I've got nothing
I know you're somewhere running
Straight to me.
Don't stop running

I'm not gonna stop running
'Cause without you,
I've got nothing
I know you're somewhere running
Straight to me.
Don't stop running
Don't stop running
Cứ thốt ra những lời nói mất kiểm soát
Chạy đến trễ, lỡ mất chuyến tàu
Mọi thứ đang tuột dốc tệ hại
Cố gắng bằng tất cả con tim
Và anh vụt xông ra ngoài, hầu như quên mất điều đó
Anh phải thừa nhận điều đó, anh mệt mỏi rồi
Nhưng anh vẫn sẽ đến với em
Chẳng biết anh đã tiến xa tới đâu
Nhưng anh không màng để ý

Anh sẽ không ngừng chạy
Vì không có em
Anh chẳng có gì hết
Anh biết ở nơi nào đó em cũng đang chạy
Thẳng hướng về phía anh
Đừng ngừng chạy
Em ơi, đừng ngừng lại
Hãy cứ tiếp tục chạy
Đừng ngừng lại
Cứ tiếp tục chạy nhé

Chúng ta hãy cùng chia khoảng cách này ra
Kiệt sức, anh đang ngã quỵ
Tâm trí cứ bảo anh rằng
Chuyện này không đáng cho tất cả những nỗ lực này
Cố gắng theo tiếng mách bảo của con tim
Cảm nhận sự hối hả
Anh sẵn sàng chạy mãi
Anh gắng hết sức
Vì anh đang chạy đến với em
Anh không biết mình đã tiến đuợc bao xa
Nhưng anh không quan tâm

[Điệp khúc]

Anh có một đôi giày tốt
Anh có chiến thắng của mình, anh tập trung
Và anh sắp
Tìm hướng thẳng tiến tới em
Và không gì có thể ngăn trở anh
Ngăn anh không đến được với em
Vì anh phải có em trọn vẹn mãi mãi

Anh đang chạy
Tiếp tục chạy
Cứ tiếp tục chạy

[Điệp khúc]
[x2]

 
×
Top Bottom