Làm thế nào để hỏi đường bằng tiếng Anh?

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.473
Bạn đã bao giờ trong một tình huống dở khóc dở cười như thế này chưa?

A: Stop the car and ask that person for directions.
B
: No. I’ll look at the map and then the GPS.
A: But you got us lost!


Sau đây là một số từ khóa quan trọng và những đoạn hội thoại có thể giúp bạn tránh được tình huống đó và đặc biệt hơn là có thể tự tìm đường khi bạn đang ở một nước nói tiếng Anh

Danh sách từ khóa quan trọngHội thoại mẫu về cách hỏi và chỉ đường

Bạn: Do you know where is the central bus station?
A: Yes. Turn right at the next traffic light. It’s near the post office.


Bạn: How can I get to the train station?
A: Take this road until you see the shopping center. The train station is across from the park.


Bạn: Where is the Supermarket?
A: It is in the mall.


Bạn: How far is it from here?
A: About 5 minutes drive. At the next junction make a U-turn on the one-way street. The mall will be on your left.


Bạn: Is this the direction to the beach?
A: You are going in the wrong direction. Turn around. Go back that way you came and turn left at the lights.


Bạn: Is there a pharmacy nearby?
A: Yes, it is just up the walkway, after the stop sign on your right.


Bạn: Is there a Church nearby?
A: Yes, drive straight, through the roundabout. You will see a Church along the boulevard. You can park in the adjacent parking lot.


Bạn: Where is the museum?
A: Next to the Synagogue on the boardwalk.


Bạn: How can I get to the airport from here?
A: To get there, take the freeway north. Turn off at the 3rd exit. You will see signs from there.


Bạn: What is the fastest way to get to the hospital?
A: Drive south on highway. Leave the highway at the 2nd exit. From there, follow the signs at every traffic light.
Nguồn: VietnamLearning​
 
Top