I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS (Lời Dịch Anh Việt) Foreigner

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.196
I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS
Foreigner

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/164179691408323/


I gotta take a little time
Anh phải dành một chút thời gian
A little time to think things over
Một chút để suy nghĩ kỹ càng
I better read between the lines
Tốt hơn nên hiểu những điều ẩn ý
In case I need it when I'm older
Phòng khi anh cần tới lúc già đi

Now this mountain I must climb
Giờ anh phải trèo lên ngọn núi này
Feels like a world upon my shoulders
Thấy như thể cả thế giới đè trên vai
Through the clouds I see love shine
Thấy tình lộng lẫy qua những áng mây
It keeps me warm as life grows colder
Giữ mình ấm khi đời lạnh hơn từng ngày

In my life there's been heartache and pain
Trong đời này, có những lúc con tim đau nhói
I don't know if I can face it again
Không biết liệu có đương đầu nỗi
Can't stop now, I've traveled so far
Chẳng thể dừng, giờ xa khuất lạc trôi
To change this lonely life
Để thay đổi cuộc sống lẻ loi

I wanna know what love is
Yêu là gì, anh muốn biết
I want you to show me
Muốn em cho anh trải nghiệm
I wanna feel what love is
Tình là chi, anh muốn thấy
I know you can show me
Biết chỉ có em cho anh hay

I'm gonna take a little time
Một chút thời gian anh sẽ dành
A little time to look around me
Một chút để mình nhìn quanh
I've got nowhere left to hide
Chẳng còn nơi nào để lánh
It looks like love has finally found me
Như thể cuối cùng tình đã gõ cửa nhà anh

In my life there's been heartache and pain
Trong đời này, có những lúc con tim đau nhói
I don't know if I can face it again
Không biết liệu có đương đầu nỗi
Can't stop now, I've traveled so far
Chẳng thể dừng, giờ xa khuất lạc trôi
To change this lonely life
Để thay đổi cuộc sống lẻ loi

I wanna know what love is
Yêu là gì, anh muốn biết
I want you to show me
Muốn em cho anh trải nghiệm
I wanna feel what love is
Tình là chi, anh muốn thấy
I know you can show me
Biết chỉ có em cho anh hay

I wanna know what love is
Yêu là gì, anh muốn biết
I want you to show me
Muốn em cho anh trải nghiệm
And I wanna feel, I want to feel what love is
Và tình là chi, anh muốn cảm, anh muốn thấy
And I know, I know you can show me
Và anh biết, biết chỉ có em cho anh hay

Let's talk about love
Hãy nói về tình yêu
I wanna know what love is, the love that you feel inside
Anh muốn biết yêu là gì, khối tình trong em chất chứa nhiều
I want you to show me, and I'm feeling so much love
Mong em cho anh hiểu, và tình trong anh gánh nặng trĩu
I wanna feel what love is, no, you just cannot hide
Anh muốn thấy tình là chi; không, em không thể giấu hoài
I know you can show me, yeah
Biết chỉ có em cho anh nếm trải

I wanna know what love is, let's talk about love
Anh muốn biết yêu là gì, hãy nói về tình yêu
I want you to show me, I wanna feel it too
Mong em cho anh hiểu, mong tình biết bao nhiêu
I wanna feel what love is, I want to feel it too
Anh muốn thấy tình là chi, muốn được yêu thật nhiều
And I know and I know, I know you can show me
Và anh biết, anh biết, biết chỉ có em cho anh tình chân
Show me love is real, yeah
Biết chỉ có em cho anh tình thật
I wanna know what love is
Yêu là gì, anh muốn biết
I want you to show me
Muốn em cho anh trải nghiệm

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Quay lại
Top