1. traithainguyen9

    traithainguyen9 Thành viên mới

    [Hỏi] Bản chất kinh tế của Chủ Nghĩa Tư bản

    Nhờ anh chi chỉ giúp em, em có bài tiểu luận như thế này: Nêu bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền (độc quyền, độc quyền nhà nước); bản chất kinh tế CNTB ngày nay. Vận dụng bản chất kinh tế này hãy cho biết trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hôi chủ nghĩa ở Việt Nam có biểu hiện của bản chất kinh tế này không?. rút ra ý nghĩa bản thân.
    em xin cảm ơn
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP