HELLO (Lời Dịch Anh Việt) Adele

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
880
HELLO


Adele (3 Grammy Awards)


Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/172362263923399/

At the 59th Annual Grammy Awards, "Hello" won three Grammy Awards: Record of the Year, Song of the Year, and Best Pop Solo Performance.

Tại lễ trao giải Grammy Thường Niên lần 59, "Hello" đã đoạt 3 Giải Grammy: Thu Âm Của Năm, Bài Hát Của Năm, và Trình Diễn Đơn Ca Pop Xuất Sắc Nhất.

Hello, it's me
Chào anh, em đây
I was wondering if after all these years you'd like to meet
Em tự hỏi liệu ngần ấy tháng năm anh còn muốn gặp lại
To go over everything
Bỏ lại những gì ta đã qua
They say that time's supposed to heal ya
Đời dạy thời gian chữa lành tất cả
But I ain't done much healing
Nhưng em giờ vẫn chưa khỏe ra

Hello, can you hear me?
Anh nè, anh nghe em nhé?
I'm in California dreaming about who we used to be
Em ở Cali đang mộng mơ về thuở khi xưa ta bé
When we were younger and free
Ngày chúng ta còn ngây ngô, thơ trẻ
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet
Em quên ngày ấy đẹp biết bao trước khi trời đất đổ nhào dưới chân ta

There's such a difference between us
Còn đó mối bất hòa giữa đôi ta
And a million miles
Và giờ muôn trùng xa cách

Hello from the other side
Từ đầu bên kia, em gọi
I must've called a thousand times
Chắc hẳn đã ngàn cuộc rồi
To tell you I'm sorry
Nói với anh lời xin lỗi
For everything that I've done
Cho mọi điều em gây tội
But when I call you never
Nhưng khi em gọi anh đã xa
Seem to be home
Dường như chẳng ở nhà

Hello from the outside
Từ ngoài ấy, em gọi vang
At least I can say that I've tried
Ít nhiều có thể nói em đã ráng
To tell you I'm sorry
Xin lỗi anh, em đã làm
For breaking your heart
Cho anh tan nát tâm can
But it don't matter, it clearly
Nhưng có gì đâu, vì rõ ràng
Doesn't tear you apart anymore
Anh đâu còn bị vò nát xé tan

Hello, how are you?
Chào anh, anh sao rồi?
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry
Tính của em là hay nói, nói về mình, em xin lỗi
I hope that you're well
Em hy vọng anh khỏe
Did you ever make it out of that town
Anh có bao giờ ra ngoài tỉnh lẻ
Where nothing ever happened?
Nơi chẳng từng có gì mới mẻ?

It's no secret
Chẳng gì che đậy
That the both of us
Rằng cả hai đứa mình
Are running out of time
Đang dần cạn hết thời gian

So hello from the other side
Nên từ đầu bên kia, em gọi
I must've called a thousand times
Chắc hẳn đã ngàn cuộc rồi
To tell you I'm sorry
Nói với anh lời xin lỗi
For everything that I've done
Cho mọi điều em gây tội
But when I call you never
Nhưng khi em gọi anh đã xa
Seem to be home
Dường như chẳng ở nhà

Hello from the outside
Từ ngoài ấy, em gọi vang
At least I can say that I've tried
Ít nhiều có thể nói em đã ráng
To tell you I'm sorry
Xin lỗi anh, em đã làm
For breaking your heart
Cho anh tan nát tâm can
But it don't matter, it clearly
Nhưng có gì đâu, vì rõ ràng
Doesn't tear you apart anymore
Anh đâu còn bị vò nát xé tan

Oh, anymore
Ôi, không còn nữa
Oh, anymore
Ôi, thôi còn nữa
Oh, anymore
Ôi, chẳng còn nữa
Anymore
Đâu còn

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
Top