Hệ thống những từ viết tắt trong tiếng anh

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
HỆ THỐNG LIÊN HIỆP QUỐC
UN : United Nations / UNO : United Nations Organization :
gồm 6 cơ quan chính
_ General Assembly : Đại hội đồng
_ Security Council : Hội đồng bảo an
_ Economic and Social Council - ECOSOC : Hội đồng kinh tế-xã hội
_ Trusteeship Council : Hội đồng quản thác
_ International Court Of Justice : Tòa án quốc tế
_ Secretariat : Ban thư ký

_ WFP : World Food Program : Chương trình lương thực thế giới
_ UNEP :
UN Environment Program
: Chương trình LHQ về môi trừơng
_ UNDP/ PNUD :
UN Development Program
: Chương trình LHQ về phát triển
_ UNHCR :
UN high Commisioner for Refugees
: Cơ quan cao ủy LHQ về người tị nạn
_ WFC :
World Food Council
: Hội đồng lương thực thế giới
_ UNCTAD :
UN Conference on Trade and Development
: Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển
_ UNFPA :
UN Fund for Population Activities
: Quỹ hoạt động dân số LHQ
_ UNICEF :
UN Children's Fund
: quỹ nhi đồng LHQ
_UNIDO :
UN Industrial Development Organization
: Tổ chức LHQ về phát triển Công nghiệp
_ UNITAR :
UN Institude for Training and Research : Viện đào tạo và nghiên cứu LHQ

_ UNESCO : UN Educational,Scientific and Cultural Organization : Tổ chức LHQ về giáo dục, khoa học và văn hóa
_ FAO :
Food and Agriculture Organization of the Un
: Tổ chức LHQ về lương thực và nông nghiệp
_ WHO :
World Health Organization
: Tổ chức y tế thế giới
_ WB :
World bank
: Ngân hàng thế giới
_ IAEA :
International Atomic Energy Agency
: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
_ UPU :
Universal Postal Union
: Liên minh bưu chính thế giới
_ ITU :
International Tele- communications Union
: Liên minh viễn thông thế giới
_ IBRD :
International Bank for Reconstruction and Development
: Ngân hàng thế giới về tái thiết và phát triển
_ ILO :
International Labor Organization
: Tổ chức lao động quốc tế
_ IDA :
International Development Association
: Hiệp hội phát triển quốc tế
_ IFC :
International Finance Corporation
: Công ty tài chính quốc tế
_ IFAD :
International Fund for Agricultural Development
: Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp
_ IMF :
International Monetary Fund
: Quỹ tiềwn tệ quốc tế
_ ICAO :
International Civil Aviation Organization
: Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
_ IMCO :
Intergovernmental Maritime Consultative Organization
: Tổ chức tư vấn liên chính phủ về hàng hải
_ WMO :
World Meteorological Organization
: Tổ chức khí tượng thế giới
_ WIPO :
World Intellectual Property Organization :Tổ chức thế giới về sở hữu trí tuệ

- ASEAN : Association of South East Asian Nations : Hiệp hội các nước Đông Nam Á
_ OPEC :
Organization of Petroleum Exporting Countries
: tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
_ EEC :
European Economic Community
: Khối thị trường chung châu âu
_ NATO :
North Atlantic Treaty Organi
zation : Khối Bắc Đại Tây Dương
_ OECD :
Organization for Economic Cooperation and Development
: tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển
_ TC :
Typhoon Commitee : Ủy ban bão

_ ESCAP : UN Economic and Social Commission for Asia and Pacifíc : Ủy ban ktế xã hội châu Á và Thái Bình Dương
_ ECWA :
UN Economic Commission for Western Asia
: Ủy ban ktế Tây Á
_ ADB :
Asia Development Bank
: Ngân hàng phát triển châu Á
_ Am Cham :
American Chamber of Commerce
: Phòng thương mại Hoa kỳ
_ APDC :
Asian and Pacific Development Ce
nter : Trung tâm phát triển châu Á Thái Bình Dương
_ ACCU :
Asian Cultural Center for UNESCO
: Trung tâm văn hoá châu Á phục vuh UNESCO
_ AIT :
Asian Institute of Technology : Viện kỹ thuật châu Á

- A.V : audio_visual (nghe nhìn)
- M.C : master of ceremony ( người dẫn chương trình )
- C/C : carbon copy ( bản sao )
- P. S : postscript ( tái bút )
- e.g : exempli gratia ( ví dụ , chẳng hạn )
- etc : et cetera (vân vân )
- W.C : Water_closet (nhà vệ sinh )
- ATM : automatic teller machine ( máy thanh toán tiền tự động)
- VAT : value addex tax (thuế giá trị gia tăng )
- AD : Anno Domini : years after Christ’s birth (sau công nguyên )
- BC : before Christ ( trước công nguyên )
- a.m : ante meridiem ( nghĩa là trước buổi trưa )
- p.m : post meridiem ( nghĩa là sau buổi trưa )
- ENT ( y học ) : ear , nose , and throat (tai , mũi , họng )
- I.Q : intelligence quotient ( chỉ số thông minh )
- B.A : bachelor of arts (cử nhân văn chương )
- A.C : alternating current (dòng điện xoay chiều )

- APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation : Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
- AFTA : Atlentic Free Trade Area : Khu vực tự do mậu dịch Đại Tây Dương
- Hoặc : Asean Free Trade Area : Khu vực tự do mậu dịch các nước Đông Nam Á.
- AFC : Asian Football Confederation : Liên đoàn bóng đá Châu Á
- AFF : Asean Football Federation : Liên đoàn bóng đá Dong Nam Á .
- ASEM : Asia- Europe Meeting : Hội nghị thượng đỉnh Á- Âu.
- ADF : Asian Development Fund : Quỹ phát triên Châu Á.
- HDD : Hard Disk Drive : Ổ đĩa cứng

- FDD : Floppy disk drive : Ổ đĩa mềm
- LCD : Liquid Crystal Display : Màn hình tinh thể lỏng.

mình mong những từ này sẽ giúp ích cho các bạn khi gặp nó ở bất kì nơi đâu khỏi sự ngỡ ngàng đây là j nhi?????
 
Hiệu chỉnh:

lung_gtvt

Thành viên mới
Tham gia
4/12/2012
Bài viết
1
chào bạn và tất cả mọi người!
rất vui khi được là thành viên của KênhSinhViên.Net
mình rất mong muốn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của tất cả mọi người.
cám ơn.

 
Top