A
Tương tác
66

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

 • Hay k:P
  Ghét________Ghét
  _Ghét______Ghét____Ghét_
  __Ghét____Ghét___Ghét_Ghét_
  ___Ghét__Ghét_________________
  ______Ghét_______GhétGhét___Ghét__Ghét
  ______Ghét_______Ghét______ Ghét__Ghét
  ______Ghét_______GhétGhét___Ghét__Ghét
  ______Ghét_______Ghét______ Ghét__Ghét
  ______Ghét_______GhétGhét____GhétGhét ♥
  Lỗi tiếng anh hay gặp(part2)
  It mustn’t be the postman at the door. It can’t be the postman……
  A third of the students is from abroad. · ……are from abroad…….
  Except Angie, everybody was there. Except for Angie……..
  I wish you felt/would feel better tomorrow. ……hope you feel…….
  The train may be late, as it happened yesterday. ……as happened yesterday.
  When I wrote my letters, I did some gardening. When I had written……
  When I had opened the door, the children ran in. When I opened……
  I can never return back to my country. …..return/go back to my country.
  Will you go and see me when I’m in hospital? · ……. come and see me…….
  May you go camping this summer? Do you think you’ll go…..
  My cousin works for the NATO. …….for NATO.
  My wife will be angry unless I’m home by 7.00. ….if I’m not home…..
  We were poured water on…. We had water poured on us/Water was poured on us.
  LỖI tiếng anh hay gặp(part1)
  No doubt the world is getting warmer. There is no doubt that the world…
  I can’t think of anybody whom to invite. I can’t think of anybody to invite.
  My father, whom we hope…. My father, who we hope…..
  Would you follow me wherever I would go? ……..wherever I went?
  We all have to live in the society. ……in society. ….
  The number of the unemployed is……. The number of unemployed……
  She was showing tiredness signs. …….signs of tiredness.
  She works the hardest when……. She works hardest…..
  I’m thankful for your help. I’m grateful……
  We talked about if it was ready. · ……about whether it was ready.
  What live in those little holes? What lives…….
  …….but the majority doesn’t care. · ……but the majority don’t care.
  Có một cuộc thi bắn cung giữa các xạ thủ các nước Anh, Pháp và Việt Nam.

  Đầu tiên xạ thủ người Anh đặt một quả táo lên đầu một cô gái và đứng cách xa cô ta 30m.
  Vút..... mũi tên găm ngay chính diện quả táo.
  Anh ta ưỡn ngực ra nói:
  ...
  - I'm Robinhood

  Đến lượt xạ thủ Pháp, cũng vậy nhưng đứng cách xa 35m.
  Vút... quả táo đã bị chẻ làm hai mảnh. Tiếng hoan hô nổi lên ầm ĩ. Anh ta được một phen lên mặt :

  - I'm Robert Francais

  Cuối cùng cũng tới lượt xạ thủ Việt Nam. anh ta rút ra một quả táo tàu nhỏ xíu và đặt lên đầu cô gái và rút ra một dải khăn bịt mắt lại và tiến tới vị trí 50m.

  Tất cả đều hồi họp theo dõi từng cử động của anh ta..
  Vút...Mũi tên cắm ngay ngực cô gái
  . Anh ta bước ra và nói:
  .
  .
  .
  .-I'm.....sorry!!!
  Cuộc sống là hậu trường...
  Số phận là đạo diễn...
  Mình là diễn viên chính...
  Những người sống tốt với mình là diễn viên phụ ...
  Còn những đứa ở ác với mình, cho nó đóng vai quần chúng thôi .... :))
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom