have, have got

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.576
+) Một vài trường hợp ta có thể dùng cả have và have got khi nói về quyền sở hữu, mối quan hệ và những nghĩa tương tự. Sử dụng have thì thường trang trọng hơn:
Ex: She has a house in Italy or she's got a house in Italy.
+) Ta dùng have chứ ko dùng have got trong dạng -ing, to-infinitive và sau động từ tình thái:
Ex: Do u want to have a drink?
I find having no car very inconvenient.
She won't have that old bike for much longer.
+) Chú ý là ko dùng have got trong câu trả lời ngắn
Ex: Have we got any biscuits left? Yes, we have. In the cupboard.
+) Ta dùng have chu ko dung have got khi ta nói về tương lai hoặc quá khứ.
I will have time to do work tomrrow not I will have got time.
+) Ko dùng used to have got chỉ dùng used to have.
+) khi mà have got mang nghĩa của get là obtain hoặc recieve, chúng ta có thể dùng với dạng to-infinitive hoặc -ing, sau động từ tình thái và trong cả thì tương lai lẫn quá khứ. Một vài trường hợp có thể dùng have thay thế cho have got.
 
Top