Các cụm động từ của Have -Take -Pay

tulip2000

Thành viên
Tham gia
30/6/2011
Bài viết
72
“Have”
- have a break : nghỉ giải lao (cũng có thể nói : take a break)
Let’s have a break when you finish this homework.
- have an accident : gặp tai nạn.
Ms Cheng had an accident last night but she’s OK now.
- have an argument / a row : cãi cọ
They had an argument / a row about how to decorate the new restaurant.
- have an experience : trải nghiệm
I had a frightening experience the other day.
- have a conversation / chat : nói chuyện
I hope we’ll have time to have a chat after the class.
- have difficulty (in) (doing something) : gặp khó khăn
The employees had difficulty understanding what to do.
- have a try / go : thử
I’ll explain what to do and then you can have a go / try.
- have a feeling : cảm giác rằng
I have a feeling that something is wrong.
- have a look : xem thử, xem qua, ngắm nhìn
The director wanted to have a look at what we were doing.

“Take”
- take action : hành động
You’ll soon find something else, so take action, that’s my advice!
- take a holiday : đi nghỉ
We’re so glad we decided to take a holiday here.
- take a chance : làm thử, mạo hiểm
I’d take a chance if I were you.
- take a trip : đi du hành, du lịch
Last month we took a trip to the beaches.
- take a liking to : thấy hứng thú, thấy thích thú
We got off when we saw one that we took a liking to.
- take an interest in : thấy hứng thú, thích thú với
Some kids took an interest in us.
- take a dislike to : không thích / ghét
The boss has taken a dislike to you.
- take advantage of : lợi dụng, tận dụng
Take advantage of being in HCMC – there are always plenty of jobs there.

“Pay”
- pay attention to : chú ý đến
You must pay attention to the staffs.
- pay (someone) a compliment : khen tặng (ai)
I was trying to pay her a compliment but she misunderstood.
- pay your (last) respects : cầu chúc kính cẩn
At a funeral, people pay their last respects to the person who has died.
- pay tribute : bài tỏ lòng biết ơn, kính trọng, kính ngưỡng
When Tom retired, his boss made a speech paying tribute to all he had done for the company.
:KSV@08::KSV@18::KSV@09:
 

bài viết hay lắm. Nếu có nguồn thì nhớ ghi rõ nguồn nhé. Bạn cố gắng phát huy nhé ^^
 
Cảm ơn bạn, mấy hôm nữa mình thi đại học, cũng đang cần mấy cái như thế này :)
 
Mình biết 1 số cụm từ về Make đây:

- make a change / changes : đổi mới
- make a speech : đọc diễn văn
- make an effort : nỗ lực
- make a choice : chọn lựa
- make a comment / comments (on) : bình luận, chú giải
- make a promise : hứa
 
×
Quay lại
Top