Hỏi giúp em với vấn đề Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thật Thà Hư

Thành viên mới
Tham gia
16/12/2015
Bài viết
3
anh chị haỹ trình bày sự phát triển trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về bảo về tổ quốc xã hội chủ nghĩa ? đảng ta đã vận dụng tư tưởng HCM về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay như thế nào ? liên hệ thực tiễn cách mạng ?
 

Thật Thà Hư

Thành viên mới
Tham gia
16/12/2015
Bài viết
3
kiểm tra đường lối cách mạng ... thứ 6 nộp mà giờ vẫn đang tìm tài liệu ,,, yêu cầu ít nhất 5 trang @@
 
Top