1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU (Lời Dịch Anh Việt) Bryan Adams

  EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Bryan Adams


  Look into my eyes - you will see
  Hãy nhìn vào mắt anh, em sẽ hiểu
  What you mean to me
  Em có nghĩa biết bao nhiêu
  Search your heart, search your soul
  Tìm trong tâm, kiếm trong hồn
  And when you find me there, you'll search no more
  Và khi thấy anh nơi đó, em tìm nữa không

  Don't tell me it's not worth tryin' for
  Đừng bảo anh chẳng đáng để liều mình
  You can't tell me it's not worth dyin' for
  Không thể khuyên anh không đáng để hy sinh
  You know it's true
  Anh thật lòng mà
  Everything I do - I do it for you
  Mọi thứ anh làm là cho em tất cà

  Look into your heart - you will find
  Hãy nhìn vào tim em, em sẽ thấy
  There's nothin' there to hide
  Chẳng gì nơi đó che đậy
  Take me as I am, take my life
  Lấy cả cuộc đời, nhận con người ấy
  I would give it all, I would sacrifice
  Dâng em tất cả, tế cả mạng này

  Don't tell me it's not worth fightin' for
  Đừng khuyên bảo chẳng đáng một mất một còn
  I can't help it, there's nothin' I want more
  Không thể dừng bước, không có gì anh muốn hơn
  You know it's true
  Anh thật lòng mà
  Everything I do - I do it for you
  Mọi thứ anh làm là cho em tất cà

  There's no love like your love
  Chẳng tình nào như tình em
  And no other could give more love
  Và không ai khác trao nhiều tình thêm
  There's nowhere unless you're there
  Chẳng còn nơi nếu ở đó không em
  All the time, all the way, yeah
  Xuyên thời gian, suốt vạn nẻo

  Oh, you can't tell me it's not worth tryin' for
  Ôi, đừng bảo anh chẳng đáng dời non lấp bể
  I can't help it there's nothin' I want more
  Không thể dừng được, không gì anh muốn hơn thế
  Yeah, I would fight for you
  Vâng, vì em anh tranh đấu
  I'd lie for you
  Vùi thân tuyến đầu
  Walk the wire for you
  Vì em chẳng ngại gian nan
  Yeah, I'd die for you
  Vì em anh đổi mạng

  You know it's true
  Anh thật lòng mà
  Everything I do
  Mọi thứ anh làm
  Oh, I do it for you
  Là cho em tất cà

  Everything I do, darling
  Mọi điều anh làm, nhỏ thương
  And we'll see it through
  Và ta thấy tận tường
  We'll see it through
  Mình rõ mọi hướng

  Look into your heart
  Hãy nhìn vào tâm can
  You can't tell me it ain't worth dying for
  Đừng bảo anh chẳng đáng để chết cho

  I'll be there, yeah
  Nhỏ đâu anh đó
  I'll walk the wire for you
  Vì em bước qua gian khó
  I will die for you
  Anh sẽ chết vì nhỏ

  I would die for you
  Vì em anh ngã xuống
  I'm going all the way, all they way
  Theo em trên mọi nẻo đường, ở vạn phương

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   Đang tải...
Chủ đề liên quan - EVERYTHING Lời Dịch Diễn đàn Date
YOU'RE MY EVERYTHING (Lời Dịch Anh Việt) Santa Esmeralda Listening (Nghe) 13/5/2019
Lời Dịch - My Everything - Maria Haukaas Storeng Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - My everything - The Grace Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - My everything - 98 Degrees Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - More Everything - MxPx Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - My Everything - Lee Min Ho Bài hát hay 26/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP