Dự án phân phối tiền mã hóa Ethereum (ETH)

secularvn4

Thành viên mới
Tham gia
13/12/2018
Bài viết
0
Công nghệ Hợp đồng thông minh có mã nguồn mở và cho phép kiểm tra, tạo điều kiện để con người có thể xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau khi không có sự tham gia của bên thứ ba.

Khi khởi động hợp đồng thông minh trên blockchain phi tập trung của Ethereum, hệ thống sẽ được vận hành vô thời hạn, mà không thể thay đổi hoặc bị phá hủy.

Tiền lãi phụ thuộc vào số tiền gửi của cá nhân người dùng:

1. 0 – 9,99 Ethereum – Mỗi ngày 3%,

2. 10 – 29,99 Ethereum – Mỗi ngày 3,5%,

3. 30 – 49,99 Ethereum – Mỗi ngày 4%,

4. 50 – 100 Ethereum – Mỗi ngày 4,5%,
7ddaaf49bcf8.png


Còn phụ thuộc vào tình trạng của toàn bộ quỹ:

1. Có trên 1000 Ethereum trên hợp đồng – Mỗi nhà đầu tư nhận được +1%,

2. Có trên 5.000 Ethereum trên hợp đồng - Mỗi nhà đầu tư nhận được +1.5%,

3. Có trên 10.000 Ethereum trên hợp đồng – Mỗi nhà đầu tư nhận được +2%

Cứ 24h lãi suất được tính một lần.

Trang web: http://secular.io/homevn.html?utm_source=vietnam&utm_medium=cpc&utm_campaign=kenhsinhvien

Telegram: https://t.me/Secular_VN


*Đầu tư mang tinh chất rủi ro, ban quản trị không có trách nhiệm với kết quả đầu tư người dùng.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top