Động từ 3 thành phần

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.736 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Động từ 3 thành phần

  ĐỘng từ 3 thành phần bao gồm :
  V+ N+ Pre

  Example:
  - Pay attention to : chú ý đến, tập trung
  - Set fire to : phóng hỏa
  - Give place to : nhường chỗ cho ai
  - Give way to : nhường đường cho ai, nhượng bộ ai
  - Make fun of : trêu trọc ai
  - Set foot on : đặt chân lên
  - Take notes of : ghi chú
  - Take notice of : chú ý
  - Put a stop to : kêt thúc
  - Put an end to : kết thúc
  - Take advantage of : tận dụng , lợi dụng cái gì
  - Make use of : Sử dụng, tận dụng
  - Make allowance for : chiếu cố cho ai
  - Keep pace with : theo kịp
  - Lose touch with : Mất liên lạc
  - Catch sight/a glimpse of : thoáng thấy bóng
  - Lose track for : mất dấu
  - make room for : dọn chỗ cho ai
  - Make a fuss over/ about : làm cái gì rối lến
  - Take account of : cân nhắc cái gì __________________
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP