Đây là bà tám

thì từ nãy giờ vẫn 8 đó thui
buôn thoải mái đi bà con
 
Quay lại
Top