Đây là bà tám

bom mìn, thuốc phiến bột gì cũng được
 
noooooooooooooooooooooo
phản đối, đả đảo, không đồng ý,...
 
Loạn à???:KSV@19:
Buôn mấy cái đấy làm j cho đắt:)) Bùa lưỡi ấy:))
 
bùa lưỡi là gì
 
Vicky nghĩ bây giờ tốt nhất là nên buôn... bán
=)) =)) =)) =)) =))
 
bán cái gì được
 
@kế toán buôn lậu là điều cấm kị :KSV@07:
 
đã nói là thế giới ngầm mà
 
bán dưa chuột muối
Đây là công ti muối dưa chuột
 
Tui nghĩ nên buôn vũ khí là tốt nhất :))
 
thuốc phiện? đc hông bà chị :)):))
 
đúng, tôi vẫn thế là tốt nhất, cung cấp vũ khí chiến tranh thế giới thứ 3
 
thuốc phiện là vũ khí hả
 
×
Quay lại
Top