Cô bé làm cho cả thế giới phải im lặng và nghe cô nói

Feliz92

Thành viên
Tham gia
10/8/2011
Bài viết
12
Severn 12 tuổi, đến Brazil cùng với các bạn của mình, bằng chính tiền mà Severn và các bạn dành dụm được. Severn chỉ cho những con người được gọi là thông minh, những đất nước đc gọi là văn minh, phát triển về những gì họ đã và đang gây ra cho thế hệ tương lai, những lời hứa hẹn và chưa từng 1 lần hành động của họ.
Let's seeThis is the speech that Severn Suzuki gave to the Plenary Session at the 1992 Earth Summit in Rio Centro, Brazil.

Hello, I'm Severn Suzuki speaking for E.C.O. - The Environmental Children's Organisation.

We are a group of twelve and thirteen-year-olds trying to make a difference:
Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg and me. We raised all the money to come here ourselves, to come five thousand miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future.

Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come.

I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard.

I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go.

I am afraid to go out in the sun now because of the holes in the ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it.

I used to go fishing in Vancouver - my home - with my dad until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going exincted every day -- vanishing forever.

In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterfilies, but now I wonder if they will even exist for my children to see.

Did you have to worry about these things when you were my age?

All this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child and I don't have all the solutions, but I want you to realise, neither do you!

* You don't know how to fix the holes in our ozone layer.
* You don't know how to bring the salmon back up a dead stream.
* You don't know how to bring back an animal now extinct.
* And you can't bring back the forests that once grew where there is now desert.

If you don't know how to fix it, please stop breaking it!

Here, you may be delegates of your governments, business people, organisers, reporters or poiticians - but really you are mothers and fathers, sisters and brothers , aunts and uncles - and all of you are someone's child.
I'm only a child yet I know we are all part of a family, five billion strong, in fact, 30 million species strong and borders and governments will never change that.

I'm only a child yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal.

In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid to tell the world how I feel.

In my country, we make so much waste, we buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share, we are afraid to let go some of our wealth.

In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water and shelter. We have watches, bicycles, computers and television sets.

But let's go on for two days. Two days ago here in Brazil, we were shocked when we spent some time with some children living on the streets. This is what one child told us: "I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicine, shelter and love and affection."

If a child on the street who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy?

I can't stop thinking that these children - my own age, that it makes a tremendous difference where you are born, that I could be one of those children living in the Favellas of Rio; I could be a child starving in Somalia; a victim of war in the Middle East or a beggar in India.

I'm only a child yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty and finding treaty, what a wonderful place this earth would be!

At school, even in kindergarten, you teach us to behave in the world. You teach us:

* not to fight with others
* to work things out
* to respect others
* to clean up our mess
* not to hurt other creatures
* to share - not be greedy.

Then why do you go out and do the things you tell us not to do?

Do not forget why you're attending these conferences, who you're doing this for -- we are your own children. You are deciding what kind of world we will grow up in. Parents should be able to comfort their children by saying "everything's going to be alright" , "it's not the end of the world", and "we're doing the best we can".

But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says "You are what you do, not what you say."

Well, what you do makes me cry at night. You're gonna say you love us, but I challenge you, please make your actions reflect your words. Thank you.

Bản dịch: (superheroes cung cấp)

Xin chào, tôi là Severn Suzuki thay mặt cho ECO – Tổ chức trẻ em vì môi trường.

Chúng tôi là 1 nhóm những người 12 – 13 tuổi đang cố gắng tạo ra 1 sự khác biệt : Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg và tôi. Chúng tôi đã tự tiết kiệm tiền để đến được đây, đi hơn 5000 dặm để nói cho người lớn các vị rằng các vị phải thay đổi. Đến đây hôm nay, tôi không có 1 chương trình nghị sự bí mật nào cả. Tôi đang chiến đấu vị tương lai của mình.

Mất đi tương lai của mình không giống như thua 1 cuộc bầu cử, hay mất đi vài điểm trên sàn chừng khoán. Tôi ở đây để nói thay cho tất cả các thế hệ tương lai. Tôi ở đây để nói thay cho những đứa trẻ đang chết đói mà không ai có thể nghe được tiếng khóc của chúng. Tôi ở đây để nói thay cho vô số loài động vật đang chết dần trên cả hành tinh này vì không có nơi nào để đi.

Tôi sợ phải ra ngoài ánh sáng mặt trời vì những lỗ thủng trong tầng ozone. Tôi sợ phải hít thở vì không biết trong không khí có những hóa chất gì. Tôi từng đi câu cá ở Vancouver – quê hương tôi – cùng với cha tôi cho đến vài năm về trước khi biết rằng lũ cá mang đầy bệnh tật. Và giờ đây chúng tôi nghe tin rằng nhiều động vật, thực vật đang tuyệt chủng hàng ngày – biến mất mãi mãi.
Tôi đã từng mơ về việc được nhìn thấy những đàn gia súc lớn, những khu rừng rộng đầy chim chóc và bướm, nhưng bây giờ tôi không biết chúng có còn tồn tại để con cái tôi được chứng kiến hay không.
Các vị có phải lo lắng như vậy hồi bằng tưởi tôi không ?
Tất cả những việc này đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta, vậy mà chúng ta đều cư xử như thể chúng ta đều còn thừa cả thời gian và giải pháp. Tôi chỉ là trẻ con và không có giải pháp nào, nhưng tôi muốn các vị nhận ra rằng chính các vị cũng không !

- Các vị không biết cách xử lý những lỗ thủng ở tầng ozone.
- Các vị không biết cách khiến cho cá hồi trở lại 1 con suối đã ngưng chảy.
- Các vị không biết cách hồi sinh 1 loài vật đã tuyệt chủng.
- Và các vị không thể mang lại những khu rừng ở những nơi giờ đây chỉ còn là sa mạc.

Nếu các vị không thể sửa chữa tình hình, xin đừng làm nó tệ hơn nữa !
Ở đây, các vị có thể là đại biểu chính phủ, doanh nhân, nhà tổ chức, phóng viên hay chính trị gia – nhưng thật ra các vị là những người mẹ và người cha, người anh và người chị, người cô hay hay người chú – và tất cả đều là những người con.
Tôi chỉ là trẻ con nhưng còn biết được chúng ta đều là thành viên của 1 gia đình hơn 5 tỉ người, hơn 30 dân tộc và biên giới, chính phủ sẽ không thể thay đổi điều đó.

Tôi chỉ là trẻ con nhưng tôi biết chúng ta đều có phần trách nhiệm và nên hành động như 1 thế giới duy nhất để tiến về 1 mục tiêu duy nhất.

Tôi không mù quáng trong cơn giận dữ, và không lo lắng trong cơn sợ hãi để cho cả thế giới biết được suy nghĩ của mình.
Ở nước tôi, chúng tôi thải ra quá nhiều rác,chúng tôi mua rồi lại vứt đi, vậy mà các nước phương Bắc vẫn không chia sẻ với người nghèo. Kể cả khi đã thừa thãi, chúng ta vẫn sợ phải chia sẻ, sợ phải cho đi 1 chút của cải.

Ở Canada, chúng tôi sống trong quyền thế, với rất nhiều lương thực, nước uống và nhà ở. Chúng tôi có đồng hồ, xe đạp, máy tính và tivi. Nhưng hai ngày trước ở đây, ở ngay Brazil, chúng tôi đã rất kinh ngạc khi sống cùng với những đứa trẻ trên đường phố. Một đứa bé đã nói với tôi như thế này “Ước gì tớ thật giàu có. Nếu như vậy, tớ sẽ cho bọn trẻ trên đường phố thức ăn, quần áo, thuốc thang, nhà ở và cả tình thương và sự cảm thông nữa”. Một đứa trẻ trên phố không có gì mà còn sẵn sàng chia sẻ, thì tại sao những người đầy đủ như chúng ta lại tham lam như thế này ?

Tôi không thể không nghĩ đến những đứa trẻ đó chỉ bằng tuổi tôi, rằng nếu chỉ được sinh ra ở 1 nơi khác thôi, thì tôi có thể là những đứa trẻ sống ở khu nhà ổ chuột ở Rio, hoặc 1 đứa trẻ đang chết đói ở Somali, 1 nạn nhân chiến tranh ở Trung Đông hay 1 kẻ ăn xin ở Ấn Độ.

Tôi chỉ là trẻ con nhưng còn biết được nếu tất cả nhứng đồng tiến chi phí chiến tranh được dùng để tìm kiếm giải pháp cho môi trường, chấm dứt đói nghèo và đi đến 1 hiệp wowcsm thì thế giới này sẽ tuyệt đẹp đến nhường nào !
Ở trường học, thậm chí là ở mấu giáo, các vị đã dạy cho chúng tôi phải cư xử cho đúng mực. Các vị đã dạy chúng tôi :
- Không được tranh cãi với nhau.
- Phải biết tìm ra giải pháp.
- Phải biết tôn trọng người khác.
- Phải biết sửa chữa những gì mình gây ra.
- Không được làm hại những sinh vật khác.
- Phải biết chia sẽ - không được tham lam.
Vậy tại sao các vị lại thực hiện những việc đã bảo chúng tôi không được làm ?

Chẳng lẽ các vị đã quên mất mình tham dự những hội thảo này để làm gì và để cho ai ? Chúng tôi là con cháu của các vị. Chính các vị đang quyết định chúng tôi sẽ lớn lên trong thế giới như thế nào ? Cha mẹ lẽ ra phải có thể an ủi con cái bằng cách nói “mọi thứ sẽ ổn hết thôi mà”, “chưa phải là ngày tận thế đâu”, hay “chúng ta đang làm hết khả năng của mình rồi”.

Nhưng tôi không nghĩ rằng các vị có thể nói vậy với chúng tôi nữa. Liệu chúng tôi có còn là 1 ưu tiên của các vị nữa không ? Cha tôi luôn nói với tôi: “Hành động mới quyết định con người thật của con, chứ không phải lời nói ”.

Và hành động của các vị khiến cho đêm nào tôi cũng khóc. Các vị sẽ nói là yêu thương chúng tôi, nhưng tôi xin được thách thức các vị rằng hãy để cho hành động của mình đúng với lời nói. Xin cảm ơn.

Nguồn Youtube
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dịch :
Xin chào, tôi là Severn Suzuki thay mặt cho ECO – Tổ chức trẻ em vì môi trường.
Chúng tôi là 1 nhóm những người 12 – 13 tuổi đang cố gắng tạo ra 1 sự khác biệt : Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg và tôi. Chúng tôi đã tự tiết kiệm tiền để đến được đây, đi hơn 5000 dặm để nói cho người lớn các vị rằng các vị phải thay đổi. Đến đây hôm nay, tôi không có 1 chương trình nghị sự bí mật nào cả. Tôi đang chiến đấu vị tương lai của mình.
Mất đi tương lai của mình không giống như thua 1 cuộc bầu cử, hay mất đi vài điểm trên sàn chừng khoán. Tôi ở đây để nói thay cho tất cả các thế hệ tương lai. Tôi ở đây để nói thay cho những đứa trẻ đang chết đói mà không ai có thể nghe được tiếng khóc của chúng. Tôi ở đây để nói thay cho vô số loài động vật đang chết dần trên cả hành tinh này vì không có nơi nào để đi.
Tôi sợ phải ra ngoài ánh sáng mặt trời vì những lỗ thủng trong tầng ozone. Tôi sợ phải hít thở vì không biết trong không khí có những hóa chất gì. Tôi từng đi câu cá ở Vancouver – quê hương tôi – cùng với cha tôi cho đến vài năm về trước khi biết rằng lũ cá mang đầy bệnh tật. Và giờ đây chúng tôi nghe tin rằng nhiều động vật, thực vật đang tuyệt chủng hàng ngày – biến mất mãi mãi.
Tôi đã từng mơ về việc được nhìn thấy những đàn gia súc lớn, những khu rừng rộng đầy chim chóc và bướm, nhưng bây giờ tôi không biết chúng có còn tồn tại để con cái tôi được chứng kiến hay không.
Các vị có phải lo lắng như vậy hồi bằng tưởi tôi không ?
Tất cả những việc này đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta, vậy mà chúng ta đều cư xử như thể chúng ta đều còn thừa cả thời gian và giải pháp. Tôi chỉ là trẻ con và không có giải pháp nào, nhưng tôi muốn các vị nhận ra rằng chính các vị cũng không !
- Các vị không biết cách xử lý những lỗ thủng ở tầng ozone.
- Các vị không biết cách khiến cho cá hồi trở lại 1 con suối đã ngưng chảy.
- Các vị không biết cách hồi sinh 1 loài vật đã tuyệt chủng.
- Và các vị không thể mang lại những khu rừng ở những nơi giờ đây chỉ còn là sa mạc.
Nếu các vị không thể sửa chữa tình hình, xin đừng làm nó tệ hơn nữa !
Ở đây, các vị có thể là đại biểu chính phủ, doanh nhân, nhà tổ chức, phóng viên hay chính trị gia – nhưng thật ra các vị là những người mẹ và người cha, người anh và người chị, người cô hay hay người chú – và tất cả đều là những người con.
Tôi chỉ là trẻ con nhưng còn biết được chúng ta đều là thành viên của 1 gia đình hơn 5 tỉ người, hơn 30 dân tộc và biên giới, chính phủ sẽ không thể thay đổi điều đó.
Tôi chỉ là trẻ con nhưng tôi biết chúng ta đều có phần trách nhiệm và nên hành động như 1 thế giới duy nhất để tiến về 1 mục tiêu duy nhất.
Tôi không mù quáng trong cơn giận dữ, và không lo lắng trong cơn sợ hãi để cho cả thế giới biết được suy nghĩ của mình.
Ở nước tôi, chúng tôi thải ra quá nhiều rác,chúng tôi mua rồi lại vứt đi, vậy mà các nước phương Bắc vẫn không chia sẻ với người nghèo. Kể cả khi đã thừa thãi, chúng ta vẫn sợ phải chia sẻ, sợ phải cho đi 1 chút của cải.
Ở Canada, chúng tôi sống trong quyền thế, với rất nhiều lương thực, nước uống và nhà ở. Chúng tôi có đồng hồ, xe đạp, máy tính và tivi. Nhưng hai ngày trước ở đây, ở ngay Brazil, chúng tôi đã rất kinh ngạc khi sống cùng với những đứa trẻ trên đường phố. Một đứa bé đã nói với tôi như thế này “Ước gì tớ thật giàu có. Nếu như vậy, tớ sẽ cho bọn trẻ trên đường phố thức ăn, quần áo, thuốc thang, nhà ở và cả tình thương và sự cảm thông nữa”. Một đứa trẻ trên phố không có gì mà còn sẵn sàng chia sẻ, thì tại sao những người đầy đủ như chúng ta lại tham lam như thế này ?
Tôi không thể không nghĩ đến những đứa trẻ đó chỉ bằng tuổi tôi, rằng nếu chỉ được sinh ra ở 1 nơi khác thôi, thì tôi có thể là những đứa trẻ sống ở khu nhà ổ chuột ở Rio, hoặc 1 đứa trẻ đang chết đói ở Somali, 1 nạn nhân chiến tranh ở Trung Đông hay 1 kẻ ăn xin ở Ấn Độ.
Tôi chỉ là trẻ con nhưng còn biết được nếu tất cả nhứng đồng tiến chi phí chiến tranh được dùng để tìm kiếm giải pháp cho môi trường, chấm dứt đói nghèo và đi đến 1 hiệp wowcsm thì thế giới này sẽ tuyệt đẹp đến nhường nào !
Ở trường học, thậm chí là ở mấu giáo, các vị đã dạy cho chúng tôi phải cư xử cho đúng mực. Các vị đã dạy chúng tôi :
- Không được tranh cãi với nhau.
- Phải biết tìm ra giải pháp.
- Phải biết tôn trọng người khác.
- Phải biết sửa chữa những gì mình gây ra.
- Không được làm hại những sinh vật khác.
- Phải biết chia sẽ - không được tham lam.
Vậy tại sao các vị lại thực hiện những việc đã bảo chúng tôi không được làm ?
Chẳng lẽ các vị đã quên mất mình tham dự những hội thảo này để làm gì và để cho ai ? Chúng tôi là con cháu của các vị. Chính các vị đang quyết định chúng tôi sẽ lớn lên trong thế giới như thế nào ? Cha mẹ lẽ ra phải có thể an ủi con cái bằng cách nói “mọi thứ sẽ ổn hết thôi mà”, “chưa phải là ngày tận thế đâu”, hay “chúng ta đang làm hết khả năng của mình rồi”.
Nhưng tôi không nghĩ rằng các vị có thể nói vậy với chúng tôi nữa. Liệu chúng tôi có còn là 1 ưu tiên của các vị nữa không ? Cha tôi luôn nói với tôi: “Hành động mới quyết định con người thật của con, chứ không phải lời nói ”.
Và hành động của các vị khiến cho đêm nào tôi cũng khóc. Các vị sẽ nói là yêu thương chúng tôi, nhưng tôi xin được thách thức các vị rằng hãy để cho hành động của mình đúng với lời nói. Xin cảm ơn.
 
@Newsun: ^ ^ Em cũng định hôm qua post, hôm nay dịch nè ...

superheroes

Bài này từ năm 1992 rồi, tức là lúc đó Feliz92 mới được sinh ra thôi ..., gọi là "Cô bé" vậy chứ bây giờ mình cũng phải kêu Severn bằng cô rồi :x

Ngày trước, em cũng từng nghe nhiều về Bảo vệ môi trường, hiệu ứng nhà kính, Việt Nam sẽ là 1 trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ... chỉ là nghe và cũng chưa từng hành động. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức truyền thông, ý thức của con người đâu phải 1 sớm 1 chiều mà thay đổi đc.
Cho tới khi, em vào đh, mỗi lần đi mua đồ, người ta cho rất nhiều bao nilon đến không cần thiết. Vì bao nilon khá rẻ nên người bán khá thoải mái trong việc cho ... Nhiều bao nilon đem về rồi em cũng đem quăng sọt rác :KSV@08: ... đó là lần đầu tiên em ý thức về môi trường bởi những rác thải không thể nào phân hủy.

Gần đây nhất, nhà em/cả xóm em bị mất nước, thường thì nhà em sẽ có cái lu đựng nước, nhưng cái lu đã gần cạn mà ko đc làm đầy ^^. Lúc đó cảm giác mới khó chịu làm sao :KSV@17:. Bức rức trong người, chẳng làm đc việc gì hết ( đặc biệt là không có nước để rửa chén ) ... Lúc đó mới nghĩ lại, những lần trước mình rửa chén cứ xối nước ào ào ... giờ mất nước mới biết như thế nào là tiết kiệm :KSV@02:

Vậy nên, sau này em sẽ tiết kiệm nước hơn nữa. Đặc biệt sao bài viết " Từ Khát trong tiếng Anh nghĩa là gì ? "
 
hãy bắt đầu từ những việc nhỏ quanh chúng ta, mỗi chúng ta là một tế bào của xã hội vì thế gia đình ta bảo vệ môi trường bạn bè ta bảo vệ môi trường thế là góp sức rất lớn rồi, Tất cả vì Việt Nam thân yêu
 
cô bé đó nói một cách dày dặn và khách quan,cô đã thốt lên ~ lời làm cho con ng` phải im lặng lắng nghe,nhưng....tớ thấy thế giới chẳng có tiến triển mà càng đi xuống tới mức nguy hiểm
 
Những lời nói của cô sẽ trở thành chí hướng,động lực cho những người vì hạnh phúc nhân loại !

I and Bạn are one of them,OK ? !
 
Không biêt là clip thứ 2 nói gì nhưng xem nó tốn nước mắt quá. :KSV@16:
 
Quay lại
Top