Câu điều kiện?

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.428 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Câu điều kiện?

  Câu điều kiện có 2 mệnh đề , một mệnh đề phụ (dependent clause ) bắt đầu bằng “if” và một mệnh đề chính ( main clause ).

  I. Câu điều kiện có thật

  If + S + V( simple present ) + S + will/can/may/must + V ( in simple form )

  Ex : If I have time, I will go.
  If my headache dissappears, we can play tennis.

  II. Câu điều kiện không có thật ở hiện tại .

  If + S + V( simple past) +S + would/coulsd/might + V ( in simple form)

  * Trong mệnh đề phụ nếu có “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

  Ex : If I were rich, I would buy a new car.
  If she diddn't speak so quickly, I could understand her .
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP