CARRIE - - Lời Dịch Anh Việt

Trong chuyên mục 'Listening (Nghe)' đăng bởi LEQUOCAN, 10/1/2019. — 4.740 Lượt xem

 1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  CARRIE - - Lời Dịch Anh Việt

  CARRIE

  Europe - 1987
  “Carrie” is a power ballad by the Swedish hard rock band “EUROPE”
  (In English, the meaning of the name Carrie is the abbreviation of Carol and Caroline)
  (Song 38)


  When lights go down, I see no reason
  Khi đèn vụt tắt, anh chẳng thấy lý do
  For you to cry,
  Cho nhỏ phải khóc,
  We've been through this before
  Vì mình đã qua điều này trước đó

  In every time, in every season
  Trong từng lúc, qua từng mùa
  God knows I've tried
  Anh đã cố, có Trời chứng
  So please don't ask for more
  Vậy em đừng hỏi nữa cưng
  Can't you see it in my eyes?
  Lẽ nào nhỏ không thấy trong đôi mắt ấy?
  Though this might be our last goodbye
  Chính chuyện này là lần cuối buổi chia tay

  Carrie, Carrie
  Cẩm ơi, Cẩm ơi
  Things they change my friend
  Đời đổi thay, cô bạn ạ
  Ohh ho ho, Carrie, Carrie
  Ohh ho ho, Cẩm à, Cẩm à
  Maybe we'll meet again
  Nếu mình còn duyên gặp lại
  Somewhere, again
  Đâu đó một lần

  I read your mind with no intentions
  Vô tình anh đọc được trong em tâm ý
  Of being unkind, I wish I could explain
  Thiếu thiện tâm, anh thầm ước giãi bày
  It all takes time
  Cần trọn thời gian
  A whole lot of patience
  Mang luôn chữ Nhẫn
  If it's a crime, how can I feel no pain?
  Nếu mang tội, sao lòng này không đau?
  Can't you see it in my eyes?
  Lẽ nào nhỏ không nhìn vào đôi mắt ấy?
  Though this might be our last goodbye
  Chính chuyện này là lần cuối buổi chia tay

  Carrie, Carrie
  Cẩm ơi, Cẩm ơi
  Things they change my friend
  Đời đổi thay, cô bạn ạ
  Ohh ho ho, Carrie, Carrie
  Ohh ho ho, Cẩm à, Cẩm à
  Maybe we'll meet again
  Nếu mình còn duyên gặp lại
  Somewhere, again
  Đâu đó một lần

  Can't you see it in my eyes?
  Lẽ nào nhỏ không nhìn vào đôi mắt ấy?
  Though this might be our last goodbye
  Chính chuyện này là lần cuối buổi chia tay

  Carrie, Carrie
  Cẩm ơi, Cẩm ơi
  Things they change my friend
  Đời đổi thay, cô bạn ạ
  Ohh ho ho, Carrie, Carrie
  Ohh ho ho, Cẩm à, Cẩm à
  Maybe we'll meet again
  Nếu mình còn duyên gặp lại
  Somewhere, again
  Đâu đó một lần
  When lights go down
  Khi đèn phố lịm dần

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An
   
Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP