CARRIE (Europe) Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
CARRIE
Europe - 1987


“Carrie” - A power ballad by the Swedish hard rock band “EUROPE”
(In English, the meaning of the name 'Carrie' is the abbreviation of Carol and Caroline)


When lights go down, I see no reason
Khi đèn vụt tắt, anh chẳng thấy lý do
For you to cry,
Cho nhỏ phải khóc,
We've been through this before
Vì mình đã qua điều này trước đó
In every time, in every season
Trong từng lúc, qua từng mùa
God knows I've tried
Anh đã cố, có Trời chứng
So please don't ask for more
Vậy em đừng hỏi nữa cưng
Can't you see it in my eyes?
Lẽ nào nhỏ không thấy trong đôi mắt ấy?
Though this might be our last goodbye
Chính chuyện này là lần cuối buổi chia tay
Carrie, Carrie
Cẩm ơi, Cẩm ơi
Things they change my friend
Đời đổi thay, cô bạn ạ
Ohh ho ho, Carrie, Carrie
Ohh ho ho, Cẩm à, Cẩm à
Maybe we'll meet again
Nếu mình còn duyên gặp lại
Somewhere, again
Đâu đó một lần

I read your mind with no intentions
Vô tình anh đọc được trong em tâm ý
Of being unkind, I wish I could explain
Thiếu thiện tâm, anh thầm ước giải bày
It all takes time
Cần trọn thời gian
A whole lot of patience
Mang luôn chữ Nhẫn
If it's a crime, how can I feel no pain?
Nếu mang tội, sao lòng này không đau?
Can't you see it in my eyes?
Lẻ nào nhỏ không nhìn vào đôi mắt ấy?
Though this might be our last goodbye
Chính chuyện này là lần cuối buổi chia tay

Carrie, Carrie
Cẩm ơi, Cẩm ơi
Things they change my friend
Đời đổi thay, cô bạn ạ
Ohh ho ho, Carrie, Carrie
Ohh ho ho, Cẩm à, Cẩm à
Maybe we'll meet again
Nếu mình còn duyên gặp lại
Somewhere, again
Đâu đó một lần

Can't you see it in my eyes?
Lẻ nào nhỏ không nhìn vào đôi mắt ấy?
Though this might be our last goodbye
Chính chuyện này là lần cuối buổi chia tay

Carrie, Carrie
Cẩm ơi, Cẩm ơi
Things they change my friend
Đời đổi thay, cô bạn ạ
Ohh ho ho, Carrie, Carrie
Ohh ho ho, Cẩm à, Cẩm à
Maybe we'll meet again
Nếu mình còn duyên gặp lại
Somewhere, again
Đâu đó một lần
When lights go down
Khi đèn phố lịm dần

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

×
Quay lại
Top