Hỏi Cần giúp 1 số câu trắc nghiệm

Trong chuyên mục 'Tư tưởng - Đường lối' đăng bởi duyjame, 6/7/2013. — 1.485 Lượt xem

 1. duyjame

  duyjame Thành viên mới

  Cần giúp 1 số câu trắc nghiệm

  Mục tiêu nào là tiêu chí khẳng định và kiểm nghiệm tính chất lý luận và chính sách thực tiễn của chủ nghĩa xã hội?
  A mục tiêu nâng cao đời sống của nhân dân
  B mục tiêu chính trị
  C mục tiêu kinh tế
  D mục tiêu văn hóa
  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, lý tưởng cao nhất trong chủ nghĩa xã hội mà loài người muốn vươn tới là gì?
  A liên hợp tự do những người lao động lại
  B Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại
  C Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại
  D Lao động tất cả các nước đoàn kết lại
  Theo HCM, nhiệm vụ hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?
  A phát triển khoa học và giáo dục
  B thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  C Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
  D Đào tạo con người
  Các bạn giúp mình trả lời những câu này với, làm ơn cho mình dẫn chứng để mình giải thích với thầy.Cám ơn các bạn nhiều.
   




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP