Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Dưới đây là những Dưới đây là những cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày mà bạn nên biết:

A

According to ….
:Theo…..
Anyway...dù sao đi nữa...
As far as I know,…..
: Theo như tôi được biết,..


B
Be of my age : Cỡ tuổi tôi
Beat it : Đi ch khác chơi
Big mouth: Nhiu chuyn
By the way: À này
Be my guest : T nhiên
Break it up : Dng tay

But frankly speaking, ..
:Thành tht mà nói


C

Come to think of it : Nghĩ kỹ thì
Can't help it : Không th nào làm khác hơn
Come on : Thôi mà gng lên, c lên
Cool it : Đng nóng
Come off it: Đng xo
Cut it out : Đng gin na, ngưng li

D

Dead End : Đường cùng
Dead meat: Chết chc
Down and out : Tht bi hoàn toàn
Down the hill : Già
For what : Đ làm gì?
What for? : Đ làm gì?
Don't bother : Đng bn tâm
Do you mind : Làm phin
Don't be nosy : Đng nhiu chuyn

E

F


For better or for worst : Chng biết là tt hay là xu


J


Just for fun : Gin chơi thôi
Just looking : Ch xem chơi thôi
Just kidding / just joking : Nói chơi thôi

G

Good for nothing : Vô dng
Go ahead : Đi trước đi, c t nhiên
God knows : Tri biết
Go for it : Hãy th
xem


K

Keep out of touch : Đng đng đến

H

Hang in there/ Hang on : Đi tí, gng lên
Hold it : Khoan
Help yourself : T nhiên
Take it easy : T t


I

I see : Tôi hiu
it's all the same : Cũng vy thôi mà
I 'm afraid : Rt tiếc tôi...
It beats me : Tôi chịu (không biết)L


Last but not least :Sau cùng nhưng không kém phn quan trng
Little by little : Tng li, tng tý
Let me go : Đ tôi đi
Let me be : K tôi
Long time no see :Lâu quá không gp

M

Make yourself at home : C t nhiên
Make yourself comfortable : C t nhiên
My pleasure : Hân hnh

O

out of order: Hư, hng
out of luck : Không may
out of question: Không th được
out of the blue: Bt ng, bt thình lình
out of touch : Không còn liên lc
One way or another : Không bng cách này thì bng cách khác
One thing lead to another : Hết chuyn này đến chuyn khác
P

Piece of cake : D thôi mà, dễ ợt
Poor thing : Tht ti nghip

N

Nothing : Không có gì
Nothing at all : Không có gì c
No choice : Hết cách,
No hard feeling : Không gin ch
Not a chance : Chng bao gi
Now or never : ngay bây gi hoc chng bao gi
No way out/ dead end : không li thoát, cùng đường
No more : Không hơn
No more, no less : Không hơn, không kém
No kidding ? : Không nói chơi ch ?
Never say never : Đng bao gi nói chng bao gi
none of your business :Không phi chuyn ca anh
No way : Còn lâu
No problem : D thôi
No offense: Không phn đi

S

So? : Vy thì sao?
So So : Thường thôi
So what? : Vy thì sao?
Stay in touch : Gi liên lc
Step by step : Tng bước mt
See ? : Thy chưa?
Sooner or later : Sm hay mun
Shut up ! : Im Ngay

T

That's all : Có thế thôi, ch vy thôi
Too good to be true : Thit khó tin
Too bad : Ráng chi
The sooner the better : Càng sm càng tt
Take it or leave it: Chu hay không

Y


You see: Anh thy đó

WWell? : Sao h?
Well Then : Như vy thì
Who knows : Ai biết
Way to go : Khá lm, được lm
Why not ? : Ti sao không ?
White lie : Ba xo
 
Hiệu chỉnh:

lemon

Thành viên mới
Tham gia
9/8/2010
Bài viết
3
Thật là hay! Cám ơn bạn thật nhiều nhé! hiiiiiiiii
Tớ sẽ dùng nó thật thường xuyên.
 

Pham Phuong

Thành viên mới
Tham gia
27/6/2011
Bài viết
4
Chào lemon, mình là Pham Phuong rất vui khi được làm quen cùng bạn. Rất mong nhận được những lời chia sẻ của bạn.
 
Top