Bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 bảo vệ môi trường

knacert149

Thành viên
Tham gia
12/4/2023
Bài viết
0
ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa (ISO) phát triển, liên quan đến Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS - Environmental Management System). Nó thiết lập các yêu cầu và nguyên tắc quản lý môi trường cho tổ chức và giúp họ hoạt động một cách bền vững, đồng thời đạt được hiệu quả về môi trường.
ISO 14001 cung cấp một khung phương pháp để tổ chức đánh giá, kiểm soát và giảm bớt các tác động tiêu cực của hoạt động của họ đến môi trường. Nó đòi hỏi các tổ chức xây dựng và triển khai một hệ thống quản lý môi trường chặt chẽ, bao gồm việc thiết lập chính sách và mục tiêu môi trường, lập kế hoạch, thực thi, kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục.
Tiêu chuẩn ISO 14001 được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và áp dụng cho mọi loại tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ, công cộng và phi lợi nhuận. Nó giúp các tổ chức tuân thủ các quy định môi trường, nâng cao nhận thức của nhân viên về vấn đề môi trường, giảm thiểu rủi ro về tuân thủ pháp luật và cải thiện hình ảnh của tổ chức với cộng đồng và khách hàng.

bộ tiêu chuẩn iso 14001 này có thể thay thế cho iso 9001 không ?

Không, ISO 14001 không thể thay thế cho ISO 9001 vì chúng là hai tiêu chuẩn riêng biệt và có mục đích khác nhau.
ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS - Quality Management System), trong đó định nghĩa các yêu cầu để tổ chức đạt được sự đảm bảo chất lượng trong các hoạt động của họ, đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đáp ứng các yêu cầu chất lượng của khách hàng và các quy định liên quan.
Trong khi đó, ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS - Environmental Management System), tập trung vào việc quản lý và giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động của tổ chức đến môi trường.
Mặc dù cả ISO 9001 và ISO 14001 có những điểm chung trong việc quản lý các hoạt động của tổ chức, nhưng chúng có mục tiêu, phạm vi và yêu cầu riêng biệt. Một tổ chức có thể chọn triển khai cả hai tiêu chuẩn này nếu mong muốn đạt được cả hai mục tiêu liên quan đến chất lượng và môi trường. Tuy nhiên, ISO 14001 không thể thay thế hoặc được coi là phiên bản thay thế của ISO 9001 hay ngược lại.

tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 này có thể áp dụng cho doanh nghiệp thương mại không >

Có, tiêu chuẩn ISO 14001 có thể áp dụng cho doanh nghiệp thương mại. ISO 14001 không giới hạn đối tượng áp dụng và không phân biệt giữa các tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ, công cộng hoặc phi lợi nhuận. Nó áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể kích cỡ và ngành nghề, muốn quản lý và cải thiện hiệu quả môi trường của họ.
Doanh nghiệp thương mại có thể triển khai và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001 để xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Điều này có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh lên môi trường, đáp ứng các yêu cầu pháp luật và quy định môi trường, nâng cao nhận thức của nhân viên về vấn đề môi trường, cải thiện quan hệ với các bên liên quan và đạt được lợi ích bền vững trong hoạt động kinh doanh.

bộ tiêu chuẩn ISO 14001 này có thể thay thế được cho ISO 9001 không ?

Không, tiêu chuẩn ISO 14001 không thể thay thế cho ISO 9001 vì chúng là hai tiêu chuẩn riêng biệt và có mục đích khác nhau.
ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS - Environmental Management System), tập trung vào việc quản lý và giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động của tổ chức đến môi trường.
Trong khi đó, ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS - Quality Management System), trong đó định nghĩa các yêu cầu để tổ chức đạt được sự đảm bảo chất lượng trong các hoạt động của họ, đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đáp ứng các yêu cầu chất lượng của khách hàng và các quy định liên quan.
Mặc dù cả ISO 14001 và ISO 9001 có những điểm chung trong việc quản lý các hoạt động của tổ chức, nhưng chúng có mục tiêu, phạm vi và yêu cầu riêng biệt. Mỗi tiêu chuẩn đề cập đến lĩnh vực quản lý khác nhau, với các yêu cầu và tiêu chí đánh giá khác nhau. Vì vậy, ISO 14001 không thể thay thế cho ISO 9001 hoặc ngược lại. Tuy nhiên, một tổ chức có thể triển khai cả hai tiêu chuẩn này nếu muốn đạt được cả hai mục tiêu liên quan đến chất lượng và môi trường.

quy trình chứng nhận ISO 14001 này dành cho doanh nghiệp ?

Quy trình chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp bao gồm các bước sau:
Tiền đề chuẩn bị: Doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu và tài nguyên cần thiết để triển khai hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Điều này bao gồm việc xây dựng chính sách môi trường, xác định phạm vi EMS, thiết lập quy trình và tài liệu liên quan.
Triển khai EMS: Doanh nghiệp triển khai EMS dựa trên các yêu cầu của ISO 14001. Điều này bao gồm việc tiến hành đánh giá tác động môi trường, thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu, xây dựng quy trình kiểm soát và theo dõi hoạt động môi trường, đào tạo nhân viên, thực hiện hoạt động cải thiện liên tục và chuẩn bị tài liệu liên quan.
Đánh giá nội bộ: Doanh nghiệp tiến hành đánh giá nội bộ để đảm bảo rằng EMS của họ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO 14001 và hoạt động hiệu quả.
Kiểm tra bên ngoài: Sau khi hoàn thành đánh giá nội bộ, doanh nghiệp có thể chọn một tổ chức chứng nhận độc lập (còn gọi là tổ chức chứng nhận thứ ba) để thực hiện kiểm tra bên ngoài. Tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá hệ thống EMS của doanh nghiệp và đưa ra báo cáo đánh giá.
Xử lý phản hồi: Nếu có phản hồi hoặc yêu cầu cải thiện từ tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp cần thực hiện các hành động cần thiết để khắc phục và đáp ứng các yêu cầu.
Cấp chứng nhận: Nếu hệ thống EMS của doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO 14001, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp.
Duy trì và cải thiện: Sau khi đạt được chứng nhận, doanh nghiệp cần duy trì và liên tục cải thiện hệ thống EMS của mình để đáp ứng các y

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001 NÀY CÓ HIỆU LỰC BAO LÂU ?

Hiệu lực của tiêu chuẩn ISO 14001 là vô thời hạn, tức là không có thời hạn hết hạn. Tuy nhiên, việc duy trì hiệu lực của chứng nhận ISO 14001 đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì và cải thiện liên tục hệ thống quản lý môi trường (EMS) của mình theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Để duy trì hiệu lực của chứng nhận ISO 14001, doanh nghiệp cần thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá và cải thiện EMS của mình. Định kỳ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ (thường là hàng năm) để đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp đối với yêu cầu của ISO 14001. Nếu doanh nghiệp vẫn tuân thủ đầy đủ yêu cầu, chứng nhận sẽ được tiếp tục gia hạn. Nếu có vi phạm hoặc không tuân thủ đầy đủ yêu cầu, chứng nhận có thể bị rút lui.
Do đó, để duy trì hiệu lực của chứng nhận ISO 14001, doanh nghiệp cần duy trì nỗ lực liên tục để duy trì và nâng cao hệ thống quản lý môi trường của mình.

KNA CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó KNA CERT có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 100000
- EmaiL: salemanager@knacert.com
- Hotline: 0932211786
- website: https://knacert.com.vn/
 
Quay lại
Top