Môi trường - Áp dụng ISO 14001 và đạt giấy chứng nhận

hoanglinhneva

Thành viên
Tham gia
31/8/2019
Bài viết
0
Áp dụng tốt về môi trường & lợi nhuận kinh tế hữu hình: chúng tôi phân tách cụ thể chứng nhận môi trường ISO 14001 & EMS.Liệu 1 doanh nghiệp có thể thực hiện các thông lệ tốt về môi trường và đồng thời bảo đảm lợi nhuận kinh tế không? Vâng, nhờ chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 đối với môi trường & quy định EMS.ISO 14001 là 1 tiêu chuẩn thế giới liên quan đến việc thiết lập hệ thống quản lý môi trường (EMS), EMS nhằm bảo đảm lợi nhuận kinh tế dưới hình thức trợ cấp cho các tổ chức & doanh nghiệp thành viên.

Cấp chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp hiện nay

Chứng nhận môi trường ISO 14001 là gì?​Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn tự nguyện quốc tế quy định các yêu cầu của HT quản lý về môi trường.Nếu được yêu cầu & các tiêu chuẩn của nó được tôn trọng, chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 được cấp, chứng nhận chất lượng của doanh nghiệp EMS & hứa hẹn giảm tác động tới môi trường.không chỉ vậy: tiêu chuẩn được tích hợp với các tiêu chuẩn kiểm soát khác (ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001).Cơ quan cấp giấy chứng nhận là cơ quan độc lập & được ủy quyền bởi Tổ chức công nhận BoA của Việt Nam: việc check lại việc tuân thủ các quy tắc xảy ra hàng 5 dưới hình thức đánh giá & phải chịu một khoản phí, cũng như bản thân việc chứng nhận.cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 14001 tuân theo bốn bước của mô hình PDCA (Lập kế hoạch, áp dụng, Kiểm tra, Hành động):- KẾ HOẠCH: là thời đoạn lập KH trong đó các chu kỳ và đích đến được thiết lập.Việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, chuẩn bị tài liệu chính sách môi trường nêu rõ các mục tiêu, nguồn lực & ý nghĩa, chứa cả ý nghĩa của đặc trưng lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền của HT quản lý về môi trường thay cho giám đốc điều hành, là điều cơ bản để đạt được chứng nhận .


- LÀM: đây là thời đoạn hành động , trong đó các quá trình được xây dựng duyệt y một loạt các thủ tục được áp dụng.các khía cạnh khác nhau của đào tạo và giao tiếp ở bên trong cũng là 1 phần của giai đoạn này .


- KIỂM TRA: đây là giai đoạn giám sát trong đó các thực hiện & thủ tục kiểm tra lại các tiêu chuẩn được thiết lập trong giai đoạn plan được thực hiện.Trong giai đoạn này, những hoạt động yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn được quy định bởi tiêu chuẩn 14001:2004 và như sau:

kiểm soát tài liệu;
theo dõi hồ sơ;
giám sát kiểm toán;
kiểm soát sự không phù hợp và các hành động khắc phục và phòng ngừa.
các hoạt động theo dõi thứ nhất này có điểm chung với HTCL (ISO 9001, lần sửa đổi sau cùng vào 5 2015).

Việc theo dõi các hoạt động sau đây cũng là bắt buộc đối với ISO 14001:

những hoạt động liên quan tới những khía cạnh môi trường quan trọng đã được xác định;
Các thủ tục sẵn sàng & đối phó với tình huống khẩn cấp;
kiểm soát và đo lường những khía cạnh môi trường quan trọng;
Tuân thủ những yêu cầu pháp lý hiện tại.


- HÀNH ĐỘNG: đây là thời đoạn đánh giá hàng năm , được cụ thể chi tiết hóa trong công việc kiểm soát & đánh giá định kỳ các đích đến đã có được.Có thể, dự kiến việc tạo dựng các biện pháp khắc phục dưới dạng quá trình hoặc tư liệu nhằm đảm bảo tuân thủ hiệu quả hơn các mục đích đã xây dựng trước của EMS.HTQL môi trường: những lợi thế cho công ty​

Cấp giấy chứng nhận ISO 14001 được cấp phép

Những lợi thế cho doanh nghiệp được chứng nhận là đông đảo.Việc giảm thiểu tác động đến môi trường đi kèm với việc tiết kiệm đáng kể tài nguyên năng lượng và nguyên liệu , môi trường làm việc hiệu quả hơn & luôn tuân thủ những quy định bây giờ.Điều trọng yếu cần nhấn mạnh là, ngoài việc cải thiện picture công ty đối với công chúng và các nhà cung cấp, việc ghi nhận điểm hăng hái trong mua sắm công.Những lợi thế này có thể trở thành 1 phần tài sản của công ty & bảo đảm khả năng cạnh tranh hiệu quả hơn: do đó, điều quan trọng là phải nhờ đến tư vấn chuyên ngành để hiểu biết giá thành & lợi ích cho doanh nghiệp liên quan ngay từ ban đầu.
 

×
Quay lại
Top