Những lợi ích khi áp dụng ISO 14001

spscert

Thành viên
Tham gia
9/6/2022
Bài viết
0

Các bước thực tế để trở thành chứng nhận ISO 14001 là gì?

Chứng nhận ISO 14001 là gì? Có hai loại chứng nhận: chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của công ty theo các yêu cầu ISO 14001 và chứng nhận của các cá nhân để có thể kiểm toán theo các yêu cầu ISO 14001. Phần này đã thảo luận các bước để một công ty thực hiện hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và được chứng nhận.

Chứng nhận ISO 14001 cho công ty của bạn liên quan đến việc thực hiện EMS dựa trên các yêu cầu ISO 14001, sau đó thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để kiểm toán và phê duyệt EMS của bạn khi đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.

Bắt đầu với hỗ trợ quản lý và xác định các yêu cầu pháp lý cho EMS, bạn sẽ cần bắt đầu với việc xác định chính sách môi trường, các khía cạnh môi trường và các mục tiêu và mục tiêu môi trường, cùng nhau xác định phạm vi và việc thực hiện chung của hệ thống quản lý môi trường. Cùng với những điều này, bạn sẽ cần tạo các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho hoạt động của tổ chức. Có một số quy trình bắt buộc cần được đưa vào, và những quy trình khác được thêm vào khi công ty thấy chúng cần thiết.

Các nội dung chính của ISO 14001 bao gồm

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức: Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức; Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm; xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường; hệ thống quản lý môi trường.

5. Sự lãnh đạo: Sự lãnh đạo và cam kết; chính sách môi trường; vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức.

6. Hoạch định: Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội bao gồm khía cạnh môi trường, nghĩa vụ tuân thủ, hoạch định hành động; mục tiêu môi trường và hoạch định đạt mục tiêu bao gồm mục tiêu môi trường, hoạch định hành động để đạt được các mục tiêu môi trường.

7. Hỗ trợ: Nguồn lực; Năng lực; Nhận thức; Trao đổi thông tin; Tạo lập, cập nhật và kiểm soát thông tin

8. Điều hành: Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện; Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp.

9. Đánh giá kết quả hoạt động: Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá; Đánh giá nội bộ; Xem xét lãnh đạo

10. Cải tiến: Khái quát; Sự không phù hợp và hành động khắc phục; Cải tiến liên tục.

Lợi ích của giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001

Giấy chứng nhận ISO 14001 sẽ mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp như sau:

Giấy chứng nhận ISO 14001 chứng minh được những cam kết cải thiện môi trường của doanh nghiệp. Chứng minh doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường và tương lai.

Giấy chứng nhận ISO 14001 sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được tham dự một sân chơi bình đẳng với những doanh nghiệp lớn hơn

Giấy chứng nhận ISO 14001 giúp tăng cơ hội mở cửa thị trường xuất khẩu cho những sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Giấy chứng nhận ISO 14001 giúp cho doanh nghiệp có thể tìm được các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất.

Giấy chứng nhận ISO 14001 mang đến uy tín và sự tin tưởng cho những khách hàng của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận ISO 14001 mở ra nhiều cơ hội bán hàng, kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

SPS CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó SPS có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
- Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- EmaiL: sales@sps.org.vn
- Hotline: 0969.555.610
- website: https://sps.org.vn/gioi-thieu.html
- Maps: https://goo.gl/maps/1vBeG6HCYtAGuvNq8
 

×
Quay lại
Top