1. conga0311

  conga0311 Thành viên mới

  AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến Võ Lâm 2 GiangHồ TL 10.0.2.1

  Auto Click Chuột Kỹ Nang Sống
  dowload

  cách sử dụng :
  AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến
  Chạy 2 trước , sau đó chạy Auto ClickAuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

  AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

  Auto Click Chuột Kỹ Ng Sống
  dowload

  AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

  AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

  Auto Click Chuột Kỹ Ng Sống
  dowload

  cách sử dụng
  AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến
  Chạy 2 trước , sau đó chạy Auto ClickAuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

  AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

  Auto Click Chuột Kỹ Ng Sống
  dowload

  cách sử dụng
  AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến
  Chạy 2 trước , sau đó chạy Auto Click
  Bấm Get 2 để lấy cửa sổ 2
  Mặc nhiên tọa độ Click là tọa độ của Button Chế tạo trong game , nếu không
  muốn click tọa độ nầy các bạn có thể di chuyển chuột đến tọa độ khác trong
  game , để yên chuột ( chuột phải nằm trên cửa sồ 2 đã đã được bạn chọn lúc
  đầu nhé ) và bấm phím nóng CTRL + A để chương trình chọn tọa độ mới .
  Sau đó bấm bắt đầu để tiến hành .
  *Các Phím Nóng :
  CTRL+A : Lấy tọa độ mới ( Phải có 2 mới có tác dụng )
  CTRL+S : Bắt Đầu/Ngưng Auto
  Bấm Get 2 để lấy cửa sổ 2
  Mặc nhiên tọa độ Click là tọa độ của Button Chế tạo trong game , nếu không
  muốn click tọa độ nầy các bạn có thể di chuyển chuột đến tọa độ khác trong
  game , để yên chuột ( chuột phải nằm trên cửa sồ 2 đã đã được bạn chọn lúc
  đầu nhé ) và bấm phím nóng CTRL + A để chương trình chọn tọa độ mới .
  Sau đó bấm bắt đầu để tiến hành .
  *Các Phím Nóng :
  CTRL+A : Lấy tọa độ mới ( Phải có 2 mới có tác dụng )
  CTRL+S : Bắt Đầu/Ngưng Auto
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP