Any VÀ Every

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Any và every đều được dùng để nói về tất cả các thành viên của một loại hay một nhóm.

Ví dụ: Any / Every child can learn to swim.
Mọi đứa trẻ đều có thể học bơi.
Nghĩa của câu không hoàn toàn giống nhau. Any xem xét từng cái một. Nó có nghĩa “bất cứ cái nào mà bạn chọn”, “cái này hoặc cái kia hoặc cái nào khác”. Every xem xét các vật chung nhau. Nó có nghĩa gần hơn so với all “tất cả”, “cái này và cái kia và cái khác”. Hãy so sánh:
Which newspaper would you like? – It doesn’t matter. Any one (=one or another or another).
Anh muốn báo nào? - Điều đó không thành vấn đề. Tờ nào cũng được.
On the stand there were newpapers and magazines of every kind (=one and another and another)
Trên quầy có đủ loại báo và tạp chí.
 
Top