LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
A LITTLE LOVE (For Valentine's Day)(Fiona Fung - Phùng Hy Dư)


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/232071637952461/

Greatness as you
Anh sao hùng vĩ
Smallest as me
Còn em bé tí
You show me what is deep as sea
Anh cho em thấy biển sâu là gì

A little love, little kiss
Một tình yêu nhỏ, nụ hôn bé
A little hug, little gift
Một món quà con, cái ôm khẽ
All of little something, these are our memories
Tất cả nho nhỏ be bé là kỷ niêm con con nhè nhẹ

You make me cry
Làm em khóc dầm
Make me smile
Bắt em cười ngất
Make me feel that love is true
Cho em cảm thấy tình là thật
You always stand by my side
Anh bên em sát cánh kề vai
I don't want to say goodbye
Em đâu muốn nói lời chia tay

You make me cry
Làm em khóc mếu
Make me smile
Bắt em cười nhiều
Make me feel the joy of love
Khiến em thấy vui sướng khi yêu
Oh kissing you
Ôi hôn anh một cái
Thank you for all the love you always give to me
Cảm ơn vì tất cả tình yêu mà anh luôn mang lại
Oh I love you
Ôi thương anh hoài

Greatness as you
Anh sao hùng vĩ
Smallest as me
Còn em bé tí
You show me what is deep as sea
Anh cho em thấy biển sâu là gì

A little love, little kiss
Một tình yêu nhỏ, nụ hôn bé
A little hug, little gift
Một món quà con, cái ôm khẽ
All of little something, these are our memories
Tất cả nho nhỏ be bé là kỷ niêm con con nhè nhẹ

You make me cry
Làm em khóc dầm
Make me smile
Bắt em cười ngất
Make me feel that love is true
Cho em cảm thấy tình là thật
You always stand by my side
Anh bên em sát cánh kề vai
I don't want to say goodbye
Em đâu muốn nói lời chia tay

You make me cry
Làm em khóc mếu
Make me smile
Bắt em cười nhiều
Make me feel the joy of love
Khiến em thấy vui sướng khi yêu
Oh kissing you
Ôi hôn anh một cái
Thank you for all the love you always give to me
Cảm ơn vì tất cả tình yêu mà anh luôn mang lại
Oh I love you
Ôi thương anh hoài

Yes I do
Vâng em sẽ
I always do
Yêu anh mãi mãi

You make me cry
Làm em khóc dầm
Make me smile
Bắt em cười ngất
Make me feel that love is true
Cho em cảm thấy tình là thật
You always stand by my side
Anh bên em sát cánh kề vai
I don't want to say goodbye
Em đâu muốn nói lời chia tay

You make me cry
Làm em khóc mếu
Make me smile
Bắt em cười nhiều
Make me feel the joy of love
Khiến em thấy vui sướng khi yêu
Oh kissing you
Ôi hôn anh một cái
Thank you for all the love you always give to me
Cảm ơn vì tất cả tình yêu mà anh luôn mang lại
Oh I love you
Ôi thương anh hoài

To be with you
Ở bên anh mãi
Oh I love you
Ô thương lâu dài

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Top