28 Phrasal verbs thông dụng nhất cần nắm

TOAN HIP

Banned
Tham gia
23/5/2014
Bài viết
13
28 PHRASAL VERBS TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT CẦN NẮM
------------------------------------------------

Rất hữu ích nhé các bạn!

1 to get in a taxi: lên xe tắc xi (mems nhớ nhé, to get ON a train/a bus/ a plane nhưng lại là get IN a taxi)

2 to fill with sth: làm đầy, lắp đầy

3 to get to: đến một nơi nào đó

4 to combine with: kết hợp với

5 to contribute to: góp phần vào, đóng góp vào

6 to agree with someone on (about) something: đồng ý với ai về cái gì

7 to aim at: nhắm vào (một mục đích nào đó)

8 to arrive at: đến (nơi nào đó, một khu vực địa lý nhỏ như: nhà ở, bến xe, sân bay, .. )

9 to arrive in: đến (một nơi, một khu vực địa lý rộng lớn như: thành phố, quốc gia, ... )

10 to break into: đột nhập vào

11 to begin with: bắt đầu bằng

12 to believe in: tin tưởng ở

13 to belong to: thuộc về

14 to think about: nghĩ về

15 to give up: từ bỏ

16 to rely on: dựa vào, nhờ cậy vào

17 to insist on: khăng khăng, cố nài

18 to succeed in: thành công trong (hoạt động nào đó)

19 to put off: trì hoãn, hoãn lại

20 to depend on: dựa vào, tuỳ thuộc vào

21 to approve of: tán thành về

22 to keep on: vẫn, cứ, tiếp tục

23 to object to: phản đối (ai)

24 to look forward to doing sth: mong đợi (điều gì)

25 to think of: nghĩ ngợi về, suy nghĩ kỹ về

26 to confess to: thú nhận với (ai)

27 to count on: trông cậy vào

28 to worry about: lo ngại về (cái gì)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top