Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm các chương môn tài chính tiền tệ

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Tài liệu gồm câu hỏi trắc nghiệm một số chương của môn học ( có đáp án ). Các bạn tham khảo nha .

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Chương I
Câu 1:
………..là 1 loại hàng hóa đặc biệt, được tách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung trao đổi và mua bán
A tài chính B hóa tệ
C tiền tệ D tín tệ

Câu 2
………là một loại tiền tệ mà bản than nó không có giá trị song nhờ có sự tín nghiệm của mọi người mà nó có giá trị trao đổi và được sử dụng trong lưu thông
A tiền tệ B tín tệ
C hóa tệ D không có đáp án đúng

Câu 3 Các hình thái tiến tệ
A hóa tệ B tín tệ
C cả 2 loại trên D không có đáp án

Câu 4 : Chức năng quan trọng nhất của tiền tệ là
Achức năng thước đo giá trị
B chức năng phương tiện thanh toán
C chức năng phương tiện tích lũy
D các chức năng khác

Câu 5: tiền tệ thực hiện chức năng gì khi đóng vai trò mô giới trong trao đổi hàng hóa và tiến hành thanh toán
A chức năng thước đo giá trị
B chức năng phương tiện trao đổi và thanh toán
C chức năng phương tiện tích lũy giá trị

Câu 6: tiền đề dãn tới sự ra đời của tiền tệ
A sự ra đời tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hóa
B sự ra đời tồn tại và phát triển của nhà nước
C sự ra đời tồn tại và phát triển của CNTB
D cả a và b

Câu 7 : nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đời của tài chính
A Chế độ chiếm hữu nô lệ
B chiếm hữu ruộng đất
C chiếm hữu tư liệu sản xuất
D cả a, b ,c
Câu 8: các quan hệ tài chính phần lớn được thực hiện dưới hình thái hiện vật là đặc trưng cơ bản của tài chính ở giai đoạn nào
A 1945 – 1975
B trước CNTB
C từ CNTB đến nay
D từ 1986 đến nay

Câu 9: các quan hệ tài chính được thực hiện dưới hình thái giá trị là đặc trưng cơ bản của tài chính ở giai đoạn
A trước CNTB
B từ CNTB đến nay
C từ 1945 – 1954

Câu 10:
……..là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân và của cải xã hội dưới hình thái giá trị thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các lợi ích của các chủ thể xã hội
A tiền tệ
B tài chính
C hóa tệ
D tín tệ
...còn nữaSt
Chúc các bạn học tôt :)
 

Đính kèm

 • trac_nghiem_tai_chinh_tien_te.rar
  51,3 KB · Lượt xem: 1.697
87 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tài chính tiền tệ trường ĐH Ngoại Thương.

St
 

Đính kèm

 • De thi Trac nghiem mon TCTT - Gui TT Khao thi.rar
  304,3 KB · Lượt xem: 809
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về tài chính (118 câu )
 1. 1. Điều gì dưới đây được xem như một lợi ích của hình thức sở hữu duy nhất của một tổ chức, công ty?
  a. Cơ hội rộng để đi vào thị trường tư bản
  b. Khả năng không giới hạn
  c. Chung về kỹ năng, chuyên môn
  d. Lợi nhuận đánh thuế chỉ ở một cấp độ duy nhất

  2. Những đối tác nào dưới đây phân biệt chính xác những đối tác chung từ những đối tác giới hạn trong một công ty hữu hạn?
  a. Những đối tác chung có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn
  b. Những đối tác chung có mối quan hệ mật thiết với ông chủ
  c. Những đối tác chung tùy thuộc vào việc tăng thuế lên gấp đôi
  d. Những đối tác có khả năng cá nhân không giới hạn

  3. Trong trường hợp của một tập đoàn chuyên nghiệp, _______ có khả năng giới hạn.
  a. Chỉ có những nhà chuyên nghiệp
  b. Chỉ có những doanh nghiệp
  c. Bao gồm cả những nhà chuyên nghiệp và doanh nghiệp
  d.
  Không phải những nhà chuyên nghiệp và doanh nghiệp

Còn nữa….
St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

 • trac nghiem tai chinh tien te 118 cau.zip
  54,2 KB · Lượt xem: 453
×
Quay lại
Top