Turn up the music! - Lemonade Mouth [Movie]

Shanzy Samuel Asai

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/4/2012
Bài viết
92[Verse :]
All we have is now
Let's make the most of this
Come on break it out
So every one can hear it
They don't have to understand
But we'll make them if we can
Do you hear me?
Are you with me?
Yeah

[Chorus:]
Let the music groove you
Let the melody move you
Feel the beat and just let go
Get the rhythm into your soul
Let the music take you
Anywhere it wants to
When we stuck and can't get free
No matter what we'll still be singing

Come on come on
Turn up the music
It's all we got
We gonna use it
Come on come on
Turn up the music
Yeah

Come on come on
Turn up the music
It's all we got
We gonna use it
Come on come on
Turn up the music

[Chorus:]
Let the music groove you
Let the melody move you
Feel the beat and just let go
Get the rhythm into your soul
Let the music take you
Anywhere it wants to
When we stuck and can't get free
No matter what we'll still be singing

Come on come on
Turn up the music
It's all we got
We gonna use it
Feel the beat and just let go
Get the rhythm into your soul

Let the music take you
Anywhere it wants to
Come on come on
Turn up the music
Yeah

Lời dịch:
Na na na na na, na na

Hãy dạo quanh một vòng
Ai có thể nghĩ rằng tất cả chúng ta đều muốn được ở đây?
Vậy nên hãy khuấy động mọi thứ xung quanh
Bởi vì tương lai chẳng rõ ràng
Chúng ta đâu có gì tốt hơn để làm
Chúng ta chỉ cố gắng để nghe được
Bạn có thể nghe tôi hát được không?
Bạn có thể nghe tôi không?
Yeah!

Hãy để âm nhạc chỉ đường cho bạn
Hãy để những giai điệu chuyển động
Cảm thấy nhịp điệu và chỉ cần cho nó
Tràn ngập tâm hồn của bạn
Hãy để âm nhạc đưa bạn đi
Bất cứ nơi nào mà nó muốn
Khi ta bị mắc kẹt và không thể tự do
Không thành vấn đề ta vẫn sẽ hát
Nhanh nào, nhanh nào!
Bật nhạc lên mau!
Đó là tất cả những chúng ta nhận được
Chúng ta sẽ dùng nó
Nhanh nào, nhanh nào!
Bật nhạc lên đi!
Yeah!

Những gì mà lúc này chúng ta có là
Đến đó và khiến cho mọi thứ tuyệt hơn
Và hãy đến đập tan tất cả ra
Vậy nên ai cũng có thể nghe thấy nó
Chắc họ không biết
Nhưng ta sẽ làm cho họ hiểu rằng ta có thể
Bạn có nghe tôi không?
Hãy cùng với tôi nhé?
Yeah!

Hãy để âm nhạc chỉ đường cho bạn
Hãy để những giai điệu chuyển động
Cảm thấy nhịp điệu và chỉ cần cho nó
Tràn ngập tâm hồn của bạn
Hãy để âm nhạc đưa bạn đi
Bất cứ nơi nào mà nó muốn
Khi ta bị mắc kẹt và không thể tự do
Không thành vấn đề ta vẫn sẽ hát
Nhanh nào, nhanh nào!
Bật nhạc lên mau!
Đó là tất cả những chúng ta nhận được
Chúng ta sẽ dùng nó
Nhanh nào, nhanh nào!
Bật nhạc lên đi!
Yeah!

Nhanh nào, nhanh nào!
Bật nhạc lên mau!
Đó là tất cả những chúng ta nhận được
Chúng ta sẽ dùng nó
Nhanh nào, nhanh nào!
Bật nhạc lên đi!

Hãy để âm nhạc chỉ đường cho bạn
Hãy để những giai điệu chuyển động
Cảm thấy nhịp điệu và chỉ cần cho nó
Tràn ngập tâm hồn của bạn
Hãy để âm nhạc đưa bạn đi
Bất cứ nơi nào mà nó muốn
Khi ta bị mắc kẹt và không thể tự do
Không thành vấn đề ta vẫn sẽ hát
Nhanh nào, nhanh nào!
Bật nhạc lên mau!
Đó là tất cả những chúng ta nhận được
Chúng ta sẽ dùng nó
Nhanh nào, nhanh nào!
Bật nhạc lên đi!
Yeah!

Nhanh nào, nhanh nào!
Hãy thức tỉnh âm nhạc!
Đó là tất cả những gì mà chúng ta nhận được
Chúng ta sẽ dùng nó
Cảm thấy nhịp điệu và chỉ cần cho nó
Tràn vào tâm hồn bạn

Hãy để âm nhạc đưa bạn đi
Bất cứ nơi nào mà nó thích
Nhanh nào, nhanh nào !
Bật nhạc lên đi!
YEAH!
 

×
Quay lại
Top