[Lyrics] Turn Up The Music - Bridgit Mendler

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Na na na na na, na na

Take a look around
Who would have thought we'd all be here?
So let's mess around
Cause the future is unclear
We got nothing better to do
We just trying to get through
Can you hear me?
Can you hear me?
Yeah

[Chorus:]
Let the music groove you
Let the melody move you
Feel the beat and just let go
Get the rhythm into your soul
Let the music take you
Anywhere it wants to
When we stuck and can't get free
No matter what we'll still be singing
Come on come on
Turn up the music
It's all we got
We gonna use it
Come on come on
Turn up the music
Yeah

All we have is now
Let's make the most of this
Come on break it out
So every one can hear it
They don't have to understand
But we'll make them if we can
Do you hear me?
Are you with me?
Yeah

[Chorus:]
Let the music groove you
Let the melody move you
Feel the beat and just let go
Get the rhythm into your soul
Let the music take you
Anywhere it wants to
When we stuck and can't get free
No matter what we'll still be singing
Come on come on
Turn up the music
It's all we got
We gonna use it
Come on come on
Turn up the music
Yeah

Come on come on
Turn up the music
It's all we got
We gonna use it
Come on come on
Turn up the music

[Chorus:]
Let the music groove you
Let the melody move you
Feel the beat and just let go
Get the rhythm into your soul
Let the music take you
Anywhere it wants to
When we stuck and can't get free
No matter what we'll still be singing

Come on come on
Turn up the music
It's all we got
We gonna use it
Feel the beat and just let go
Get the rhythm into your soul

Let the music take you
Anywhere it wants to
Come on come on
Turn up the music
Yeah
Na na na na na, na na

Hãy nhìn xung quanh xem
Ai nghĩ tất cả chúng ta có thể góp mặt tại đây chứ
Nào hãy cùng thác loạn
Vì tương lai đâu có tươi sáng
Không còn việc gì tốt hơn để làm đâu
Ta hãy cố gắng vượt qua
Bạn có nghe thấy tôi?
Bạn có nghe thấy tôi?


ĐK
Hãy để âm nhạc dẫn lối
Hãy để giai điệu điều khiển bạn
Cảm nhận nhịp điệu và hưởng ứng
Để nhịp điệu đi vào tâm hồn bạn
Tới bất cứ đâu nó muốn
Khi ta mắc kẹt lại đây và chẳng thể thoát được
Dù chuyện gì tới ta vẫn sẽ ca hát
Nào, nào
Mở nhạc lớn lên
Đó là những gì ta có
Ta sẽ tận dụng âm nhạc
Mở nhạc to lên


Những gì ta có
Hãy cố hết sức nào
Nào hãy giải thoát tất cả
Để tất cả có thể nghe rõ
Họ không cần phải hiểu
Nhưng ta sẽ buộc họ phải hiểu nếu có thể
Bạn có nghe thấy tôi?
Bạn có làm cùng tôi?


ĐK
Hãy để âm nhạc dẫn lối
Hãy để giai điệu điều khiển bạn
Cảm nhận nhịp điệu và hưởng ứng
Để nhịp điệu đi vào tâm hồn bạn
Tới bất cứ đâu nó muốn
Khi ta mắc kẹt lại đây và chẳng thể thoát được
Dù chuyện gì tới ta vẫn sẽ ca hát
Nào, nào
Mở nhạc lớn lên
Đó là những gì ta có
Ta sẽ tận dụng âm nhạc
Nào, nào
Mở nhạc to lên


Nào, nào
Mở nhạc lớn lên
Đó là những gì chúng tôi có
Chúng tôi sẽ tận dụng âm nhạc
Nào, nào
Mở nhạc lớn lên

ĐK
Hãy để âm nhạc dẫn lối
Hãy để giai điệu điều khiển bạn
Cảm nhận nhịp điệu và hưởng ứng
Để nhịp điệu đi vào tâm hồn bạn
Tới bất cứ đâu nó muốn
Khi ta mắc kẹt lại đây và chẳng thể thoát được
Dù chuyện gì tới ta vẫn sẽ ca hát

Nào, nào
Mở nhạc lớn lên
Đó là những gì ta có
Ta sẽ tận dụng âm nhạc
Cảm nhận nhịp điệu và hưởng ứng
Để nhịp điệu đi vào tâm hồn bạn

Hãy để âm nhạc dẫn bạn
Tới bất cứ đâu nó muốn
Nào, nào
Mở nhạc lớn lên
Yeah

 
×
Top Bottom