Truyện tranh Trường Tương Tư - Chap 0: Giới thiệu

Bạn thích đọc Trường tương tư không?

 • Số phiếu: 0 0,0%
 • Không

  Số phiếu: 0 0,0%

 • Số người tham gia
  0

xiaolingling

Thành viên
Tham gia
31/7/2021
Bài viết
2
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.
Chỉ vì h.am m.uốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được, độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
(Nguồn: Diendanlequydon)
 

Đính kèm

 • 0.jpg
  0.jpg
  385,2 KB · Lượt xem: 0
 • 0.jpg
  0.jpg
  212,3 KB · Lượt xem: 0
 • 1.jpg
  1.jpg
  575,9 KB · Lượt xem: 0
 • 2.jpg
  2.jpg
  283,7 KB · Lượt xem: 0
 • 3.jpg
  3.jpg
  352,4 KB · Lượt xem: 0
 • 4.jpg
  4.jpg
  115 KB · Lượt xem: 0
 • 5.jpg
  5.jpg
  165,2 KB · Lượt xem: 0
 • 6.jpg
  6.jpg
  276,5 KB · Lượt xem: 0
 • 7.jpg
  7.jpg
  124,2 KB · Lượt xem: 0
 • 8.jpg
  8.jpg
  193,2 KB · Lượt xem: 0
 • 9.jpg
  9.jpg
  297,8 KB · Lượt xem: 0
 • 10.jpg
  10.jpg
  204,4 KB · Lượt xem: 0
 • 11.jpg
  11.jpg
  149,6 KB · Lượt xem: 0
 • 12.jpg
  12.jpg
  285,5 KB · Lượt xem: 0
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.
Chỉ vì h.am m.uốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được, độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
(Nguồn: Diendanlequydon)
Chap 1:
 

Đính kèm

 • 0.jpg
  0.jpg
  385,2 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_02.gif
  chap1_02.gif
  247,1 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_01.gif
  chap1_01.gif
  138,3 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_03.gif
  chap1_03.gif
  375,1 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_04.gif
  chap1_04.gif
  226,6 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_05.gif
  chap1_05.gif
  277,1 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_08.gif
  chap1_08.gif
  140 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_07.gif
  chap1_07.gif
  269,1 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_06.gif
  chap1_06.gif
  286,3 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_09.gif
  chap1_09.gif
  185,8 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_10.gif
  chap1_10.gif
  291,6 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_11.gif
  chap1_11.gif
  304,3 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_12.gif
  chap1_12.gif
  454,5 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_14.gif
  chap1_14.gif
  468,7 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_15.gif
  chap1_15.gif
  425,4 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_17.gif
  chap1_17.gif
  163,1 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_19.gif
  chap1_19.gif
  486,1 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_20.gif
  chap1_20.gif
  449,4 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_22.gif
  chap1_22.gif
  530,2 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_24.gif
  chap1_24.gif
  432,5 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_25.gif
  chap1_25.gif
  258,1 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_26.gif
  chap1_26.gif
  192 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_27.gif
  chap1_27.gif
  292,8 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_28.jpg
  chap1_28.jpg
  90,1 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_29.jpg
  chap1_29.jpg
  137,6 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_30.jpg
  chap1_30.jpg
  136,6 KB · Lượt xem: 0
 • chap1_31.jpg
  chap1_31.jpg
  72,7 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top