Truyện: LANG SÓI KHÔNG THỂ ĐƯỢC

LINH MAI2000

Thành viên
Tham gia
4/5/2023
Bài viết
2
Kẻ man rợ đột nhập vào nhà tôi chính là vua hắc lang của tộc Orc. Đợi đã... tại sao anh ta lại làm điều này với tôi vào lúc nửa đêm như thế? Dưới cổ không thể được! Thế giới của loài thú quá khó hiểu! Nếu cậu không thể cưỡng lại điều này, cậu có thể thưởng thức nó một cách bí mật không?
 
Chương 1
 

Đính kèm

 • 0 copy - Copy - Copy.jpg
  0 copy - Copy - Copy.jpg
  82,9 KB · Lượt xem: 0
 • 0(2) - Copy - Copy.jpg
  0(2) - Copy - Copy.jpg
  204,1 KB · Lượt xem: 0
 • 0(3) copy - Copy - Copy.jpg
  0(3) copy - Copy - Copy.jpg
  243,4 KB · Lượt xem: 0
 • 0(4) - Copy - Copy.jpg
  0(4) - Copy - Copy.jpg
  174,2 KB · Lượt xem: 0
 • 0(5) - Copy - Copy.jpg
  0(5) - Copy - Copy.jpg
  97,1 KB · Lượt xem: 0
 • 0(6) copy - Copy - Copy.jpg
  0(6) copy - Copy - Copy.jpg
  144,4 KB · Lượt xem: 0
 • 0(7) copy - Copy - Copy.jpg
  0(7) copy - Copy - Copy.jpg
  184,7 KB · Lượt xem: 0
 • 0(8) - Copy.jpg
  0(8) - Copy.jpg
  175,3 KB · Lượt xem: 0
 • 0(9) - Copy - Copy.jpg
  0(9) - Copy - Copy.jpg
  159,4 KB · Lượt xem: 0
 • 0(10) - Copy copy - Copy.jpg
  0(10) - Copy copy - Copy.jpg
  112,6 KB · Lượt xem: 0
 • 0(11) copy - Copy.jpg
  0(11) copy - Copy.jpg
  113,5 KB · Lượt xem: 0
 • 0(12) copy - Copy.jpg
  0(12) copy - Copy.jpg
  171,9 KB · Lượt xem: 0
 • 0(13) - Copy.jpg
  0(13) - Copy.jpg
  142,1 KB · Lượt xem: 0
 • 0(14) - Copy.jpg
  0(14) - Copy.jpg
  114,1 KB · Lượt xem: 0
 • 0(15) copy - Copy.jpg
  0(15) copy - Copy.jpg
  98,9 KB · Lượt xem: 0
 • 0(16) copy - Copy.jpg
  0(16) copy - Copy.jpg
  101,7 KB · Lượt xem: 0
 • 0(17) copy.jpg
  0(17) copy.jpg
  182,9 KB · Lượt xem: 0
 • 0(18).jpg
  0(18).jpg
  128,7 KB · Lượt xem: 0
 • 0(19) copy.jpg
  0(19) copy.jpg
  185,2 KB · Lượt xem: 0
 • 0(20).jpg
  0(20).jpg
  146,3 KB · Lượt xem: 0
 • 0(21).jpg
  0(21).jpg
  162 KB · Lượt xem: 0
 • 0(22) copy.jpg
  0(22) copy.jpg
  165,1 KB · Lượt xem: 0
 • 0(23).jpg
  0(23).jpg
  116,6 KB · Lượt xem: 0
 • 0(24).jpg
  0(24).jpg
  301,8 KB · Lượt xem: 0
 • 0(25).jpg
  0(25).jpg
  350,9 KB · Lượt xem: 0
 • 0(26) copy.jpg
  0(26) copy.jpg
  213,2 KB · Lượt xem: 0
 • 0(27).jpg
  0(27).jpg
  195,6 KB · Lượt xem: 0
 • 0(28).jpg
  0(28).jpg
  123,2 KB · Lượt xem: 0
 • 0(29) copy.jpg
  0(29) copy.jpg
  119,6 KB · Lượt xem: 0
 • 0(30).jpg
  0(30).jpg
  57,7 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top