Tiểu luận : Định giá cổ phần thường

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung

1 - Khái niệm về cổ phần thường, cổ phần ưu đãi, trái phiếu

2 - Các cổ phần được giao dịch như thế nào ?

3 - Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phần

4 – Mô hình DCF

5 - Mô hình Gordon

6 - Mối quan hệ giữa giá trị cổ phần và thu nhập trên mỗi cổ phần

7 - Cách định giá một số trái phiếu

8 - Xác định giá trị doanh nghiệp bằng mô hình DCF
Các bạn có thể xem chi tiết tài liệu bên dưới
ST
 

Đính kèm

×
Top Bottom