Hoàn [Tản văn]Ngày trôi về phía cũ - Anh Khang

Đọc bài tản văn này mình như có thêm kiến thức về "tình yêu" á. Thứ tuy còn quá sớm với lứa tuổi bọn mình nhưng nên được giáo dục từ nhỏ.
 
×
Quay lại
Top