Tài liệu học photoshop miễn phí

nguyenxoa8

Banned
Tham gia
28/5/2012
Bài viết
0
Khái Niệm
hoc photoshop CS3 là chương trình đồ họa ứng dụng
chuyên nghiệp dùng để xử lí ảnh Bitmap. Đây là phiên bản
được phát triển từ phiên bản hoc photoshop CS2. Chương trình Adobe Photoshop có thể chạy trên các hệ điều hành Win 2k trên cả hai họ máy PC và Macintosh.
I.2. Đặc Điểm Của Chương Trình hoc photoshop
Adobe Photoshop là một trong những chương trình ứng dụng rất đặc sắc với nhiều tính năng độc đáo. Bằng kỹ thuật lắp ghép và chỉnh sữa hình ảnh, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm ứng dụng rất hấp dẫn và phong phú.
Những ứng dụng tiêu biểu của Adobe Photoshop đó là:
 Lắp ghép hình ảnh.
 Tạo ảnh nghệ thuật.
 Thiết kế mẫu (Poster, Prochure, Catologue).
 Hỗ trợ thiết kế web.
 Phục hồi hình ảnh cũ.
 Tạo chữ nghệ thuật.
 Hiệu chỉnh ảnh màu.
 Chuyển đổi ảnh đen trắng sang màu.

Khái Niệm
Adobe Photoshop CS3 là chương trình đồ họa ứng dụng
chuyên nghiệp dùng để xử lí ảnh Bitmap. Đây là phiên bản
được phát triển từ phiên bản Adobe Photoshop CS2. Chương trình Adobe Photoshop có thể chạy trên các hệ điều hành Win 2k trên cả hai họ máy PC và Macintosh.
I.2. Đặc Điểm Của Chương Trình Adobe Photoshop
Adobe Photoshop là một trong những chương trình ứng dụng rất đặc sắc với nhiều tính năng độc đáo. Bằng kỹ thuật lắp ghép và chỉnh sữa hình ảnh, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm ứng dụng rất hấp dẫn và phong phú.
Những ứng dụng tiêu biểu của Adobe Photoshop đó là:
 Lắp ghép hình ảnh.
 Tạo ảnh nghệ thuật.
 Thiết kế mẫu (Poster, Prochure, Catologue).
 Hỗ trợ thiết kế web.
 Phục hồi hình ảnh cũ.
 Tạo chữ nghệ thuật.
 Hiệu chỉnh ảnh màu.
 Chuyển đổi ảnh đen trắng sang màu.
 
×
Quay lại
Top