Soi mình trong những tấm gương

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Thấy bạn đánh nhau, gặp người hoạn nạn, nếu giúp đỡ có khi bị người khác phản đối; bên cạnh đó, vẫn còn có hành vi thiếu đạo đức diễn ra trong xã hội . Nếu như vậy thì làm sao để hình thành hành vi đạo đức cho thế hệ trẻ?

Trao đổi về đạo đức, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên - thế hệ trẻ ngày nay, PGS.TS Trần Thị Minh Hằng – Giám đốc Trung tâm đào tạo sau ĐH – Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý (Học viện Quản lý giáo dục) đặc biệt nhấn mạnh đến tác động từ môi trường xã hội:

Theo PGS, yếu tố nào đóng vai trò quyết định đến hành vi đạo đức của học sinh, sinh viên?

Thế hệ trẻ ngày nay chịu tác động của rất nhiều yếu tố, mặc dù bản thân họ đóng vai trò quyết định đến nhận thức và hành vi thực hiện công việc hay các mối quan hệ xung quanh. Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường, xã hội cũng có vai trò hết sức quan trọng. Những sự việc, hiện tượng từ ngoài xã hội luôn tác động đến nhận thức và thái độ của thế hệ trẻ. Họ là những người rất thích cái mới, làm theo cái mới. Trong khi đó kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều, vì vậy rất dễ làm theo cái xấu, cái chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong xã hội ...

images672729_2.jpg

Vậy làm thế nào để hình thành nên hành vi đạo đức đúng đắn cho giới trẻ, thưa PGS?

Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ thực chất là hình thành thói quen hành vi đạo đức. Muốn vậy, trước hết phải tác động để hình thành được cho họ nhận thức, thái độ đúng. Tiếp đó, hình thành thói quen hành vi trong xã hội. Đó là quá trình hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Quá trình này phải diễn ra trong cuộc sống, trong hoạt động của mỗi người.

Để hình thành được hành vi đạo đức, trước tiên, những người xung quanh trẻ phải là tấm gương đạo đức. Trẻ được học từ tấm gương của những người thân quen trong cuộc sống, từ những bạn bè và những người xung quanh mình. Đây là một trong những cách thức giáo dục và tạo niềm tin cho thế hệ trẻ một cách hiệu quả nhất.

PGS có thể nhấn mạnh điểm quan trọng nhất để giáo dục hiệu quả đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ ngày nay?

Theo tôi, muốn giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiệu quả cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Nhà trường, gia đình và xã hội hơn lúc nào hết phải quan tâm đến thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Mỗi người trong từng lĩnh vực của mình, từ nhận thức đến hành vi phải là tấm gương sáng về đạo đức cho họ noi theo. Với nhà trường, việc giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ thông qua các bài giảng đạo đức đơn thuần mà phải qua kiến thức từng môn học, thông qua tấm gương và tình cảm người thầy. Nhà trường cũng phải xây dựng môi trường văn hóa trong quan hệ con người với con người để từ đó hình thành, thay đổi nhận thức và hành vi cho học sinh, sinh viên. Mục tiêu là hãy quan tâm thành “nhân cách người” trước khi hình thành “nhân cách nghề” cho họ...

Các phương tiện thông tin đại chúng nên chú ý tạo những dư luận tốt, nhân rộng những tấm gương sáng về đạo đức, về tình người trong xã hội để tạo sự lan tỏa, để thế hệ trẻ, mọi người được học tập làm theo và tin tưởng vào những hành vi đạo đức của mình ..

Xin cảm ơn PGS!
Theo giaoducthoidai.vn
 
×
Quay lại
Top