Slide bài giảng về hệ thống pháp luật

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung bài giảng
I.Hệ thống pháp luật
a.Khái niệm
b.Cấu trúc hệ thống PL

 • cấu trúc bên ngoài
 • cấu trúc bên trong
c.Tiêu chuẩn đánh giá sự hoàn thiện của hệ thống PL
II.Quy phạm pháp luật (QPPL)
a.Khái niệm,đặc điểm
b.Cấu trúc của QPPL

 • Bộ phận giả định
 • Bộ phận qui định
 • Bộ phận chế tài
c.Cách thức thể hiện QPPL trong các điều luật
d.Phân loại QPPL
e.Các loại văn bản QPPL ở Việt Nam

 • Văn bản luật
 • VĂn bản dưới luật
f.Hiệu lực của văn bản QPPL
 • Hiệu lực về không gian
 • Hiệu lực về đối tượng tác động
Nguồn :sưu tầm
 

Đính kèm

 • BÀI 4.pptx
  78 KB · Lượt xem: 474
×
Quay lại
Top