S.E.N.S. - Sound. Earth. Nature. Spirit. ٭ Đỉnh cao dòng nhạc New Age ٭

silverstorm

Vạn Lý Độc Hành
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/11/2011
Bài viết
806
S.E.N.S. là từ viết tắt của Sound Earth Nature Spirit. Band nhạc thành lập năm 1988 gồm hai thành viên chính là Akihiko Fukaura và Yukari Katsuki. Nếu như Akihiko phụ trách phần phối âm và synthesizer thì Yukari là người chơi piano và góp giọng trong một số bản nhạc có lời. Tuy nhiên, phần sáng tác nhạc thì lại do chung cả hai người đảm trách.

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v83/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/W15XVEtY&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]


ღ Vol Spirit ღ

[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kGxGyLHsdNpApQgyLFxTvGZn&autostart=false[/FLASH]
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LnJHyZGNdNQSWWctkbctDmLG&autostart=false[/FLASH]

ღ Vol Earth ღ
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LmxHyLmNdsplpQATLDJybGLm&autostart=false[/FLASH]
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LmJmTZmaBNWlQQpyLFcyvnkG&autostart=false[/FLASH]
ღ Vol Sound ღ

[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LnJmTLHsVaQzQWFtkFcyvGZG&autostart=false[/FLASH]
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LGJGTLnNdaQAWQdTkvJybGLH&autostart=false[/FLASH]

ღ Vol Nature ღ

[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LGJmyLGsdapApSNyZDcTFmLm&autostart=false[/FLASH]
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LncnTLHNdsWAQWLyZbJTbHkH&autostart=false[/FLASH]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top