Quy định về quyền nuôi con khi ly hôn

nghiemhuy94

Thành viên
Tham gia
15/12/2017
Bài viết
0
Ly hôn là chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với sự chấp nhận của toàn án pháp luật. Khi ly hôn thì các cặp vợ chồng sẽ tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản, nghĩa vụ nuôi, chăm sóc và cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn. Nếu không thỏa thuận được thì vấn đề này sẽ do tòa án quyết định

Về việc giành quyền nuôi con khi ly hôn, Tòa án sẽ căn cứ vào nhiều điều điện thuận lợi nhất cho trẻ phát triển để đưa ra quyết định xem vợ hay chồng hay người đủ điều điện nuôi con.
wZAYj0NAOspzTlxVoyaTBHYPEanI8Q_oV9SudgeouseDg7-VyqUMZfiYRyL6n-VnosFYHZNF26QaFN6L5gCa6945SSTKjOzUekBswU6QeZffmV5Xw5_wMoR-pIvO3h0tXjaCK2NV


1. Quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
Theo Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc nuôi dưỡng và giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng tự thỏa thuận với nhau về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu trong trường hợp 2 bên không tự thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, quyền trực tiếp nuôi con:

– Về nguyên tắc, thì vợ chồng sẽ tự thỏa thuận với nhau về nghĩa vụ nuôi con, chăm sóc con và cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn.

– Nếu như vợ chồng không thể tự thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định dựa trên 3 yếu tố sau:

+ Điều kiện về vật chất, bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập…các yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ.

+ Điều kiện về tinh thần, bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con; sự yêu thương, tình cảm đối với con từ trước đến nay; điều kiện cho con vui chơi giải trí, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn … của cha mẹ.

+ Nguyện vọng của con: Là việc người con mong muốn được sống với ai (trong trường hợp con từ đủ 7 tuổi trở lên).

* Cần lưu ý:

– Trường hợp con từ đủ 7 tuổi trở lên thì sẽ xem xét đến 3 yếu tố về điều kiện vật chất và điều kiện tinh thần và nguyện vọng của con nêu trên.

– Trường hợp con dưới 7 tuổi thì sẽ xem xét đến 2 yếu tố về điều kiện vật chất và điều kiện tinh thần nêu trên.

– Trường hợp con dưới 36 tháng tuổi thì được giao cho mẹ trực tiếp nuôi. Đây là một quyền ưu tiên cho người mẹ, vì trong giai đoạn dưới 36 tháng tuổi trẻ con rất cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng của người mẹ, thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bình thường của đứa trẻ.

Tuy nhiên, quy định không phải mọi trường hợp đều giao cho người mẹ chăm sóc; trong trường hợp người mẹ không đủ khả năng, điều kiện để trực tiếp chăm sóc, nuôi nấng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác thì Tòa án vẫn sẽ có quyết định khác nhằm phù hợp với lợi ích của con.

2. Quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn
Đối với những cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sẽ phải có những trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi sau:

– Có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

– Có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con:

– Sau khi ly hôn, có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
 
×
Top Bottom