Cha mẹ cần trách nhiệm gì đối với con khi ly hôn

trongan1012

Thành viên
Tham gia
20/7/2021
Bài viết
5
Cha mẹ cần trách nhiệm gì đối với con khi ly hôn

Ly hôn là một chuyện không ai muốn xảy ra. Tuy nhiên với cuộc sống thực tế thì nhiều cặp vợ chồng không thể cùng đi tiếp với nhau mà phải đưa ra quyết định ly hôn. Thường thì người chịu tổn thương và thiệt thòi sau những cuộc ly hôn là con trẻ. Vậy trách nhiệm của cha mẹ đối với con ly hôn sẽ như thế nào?
Xem file đính kèm #310074

Trách nhiệm của cha mẹ sau khi ly hôn.​

Sau khi quyết định ly hôn được đưa ra, hai bên đã thỏa thuận được ai là người sẽ trực tiếp nuôi con thì cần xem xét tiếp đến vấn đề mức cấp dưỡng mà bên còn lại phải thực hiện. Tại Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình có quy định cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con. Như vậy, cấp dưỡng nuôi con là nghĩa vụ của cha, mẹ. Do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con trừ trường hợp hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định tại Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình sẽ được xác định căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nội dung thêm: đơn giành quyền nuôi con

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn​

Sau khi ly hôn thì các cặp vợ chồng sẽ chính thức hết trách nhiệm đối với nhau tuy nhiên quyền và nghĩa vụ đối với con thì vẫn được duy trì theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với con cái

Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, sau khi ly hôn, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ trông mon, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi theo quy định của pháp luật.

- Đối với người không trực tiếp nuôi con :

Người không trực tiếp nuôi dưỡng con có các quyền và nghĩa vụ quy định cụ thể tại Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 bao gồm:

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Tìm hiểu thêm: giành quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Vấn đề giành quyền trực tiếp nuôi con khi ly hôn​

Trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn, nếu như hai bên không thỏa thuận được ai là người trực tiếp nuôi con thì Tòa án căn cứ vào một số điều kiện để quyết định ai là người có quyền trực tiếp nuôi dưỡng con cái như sau:

Thứ nhất, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Thứ hai, nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Trong trường hợp của bạn, con bạn đã 8 tuổi nên Tòa cũng phải xem xét đến nguyện vọng của con muốn ở với cha hay với mẹ

Thứ ba, căn cứ vào vấn đề vật chất: Tòa án sẽ căn cứ vào các khả năng tài chính của cha, mẹ có ổn định hay khả năng có thể đáp ứng được cuộc sống tốt cho con như vấn đề về chỗ ở, đi lại, điều kiện học tập.....

Thứ tư, căn cứ vào các yếu tố tinh thần như: đạo đức,lối sống của cha mẹ; thời gian chăm sóc con cái; trình độ học vấn của cha,mẹ; cha mẹ có các hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Như vậy, vấn đề trực tiếp nuôi con trước hết hai vợ chồng cần có thỏa thuận với nhau. Nếu như hai bên không thể thỏa thuận thì nếu muốn giành quyền trực tiếp nuôi con hai bên phải thực hiện việc chứng minh mình có đủ các điều kiện trên để thực hiện việc nuôi con thì Tòa sẽ ra quyết định việc trực tiếp nuôi con thuộc về ai.

Xem thêm: đơn xin giành quyền nuôi con
 

Đính kèm

  • Học-ngành-Luật-ra-trường-làm-gì.jpg
    Học-ngành-Luật-ra-trường-làm-gì.jpg
    155,8 KB · Lượt xem: 0
×
Top Bottom